Çekidüzen nedir? Çekidüzen vermek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kılık ya da durum düzgünlüğü, düzenli olma durumu. İntizam eş anlamı. Eğer insan kendine bir çekidüzen verirse, bu aynı zamanda çekidüzen verilmiş yeni bir hayat, çekidüzen verilmiş yeni bir dünya demektir. (İlgili cümle kaynağı: İ. Özel)


  • Çeki düzen vermek: (deyiminin anlamı) Dağınık bir şeyi ya da hali düzgün duruma getirmek, derleyip toparlamak.
( 0 soru/yorum )