Çatı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
3 boyutlu bir çatı yapısı ve modeli
Çatı yapısı ve modeli
 1. Birbirine dayanarak ya da bağlanarak çatılmış, çakılmış şeylerin tümü.
 2. Yapılarda su geçirmez maddelerle kaplanmış üst örtüsü.
 3. İnsan ve hayvanda birbiriyle bağlantılı kemiklerden oluşan yapı, iskeletin kuruluşu.
 4. (dil bilim) Eylemle özne ve nesne arasındaki bağıntı türünü belirten, belli eylem bükünleriyle gösterilen dilbilgisi ulamı (kategorisi).
 5. (edebiyat) Tasarlanan bir edebiyat yapıtında, olayların, kişilerin yer ve zamanın aşağı yukarı belirlenmiş durumu.


Çatı ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Çatı arası: Tavanla çatı örtüsü arasındaki boş bölüm.
 • Çatı bağlaması: Çatı makaslarının oluşturduğu üçgen.
 • Çatı ekleri: (dil bilim) Eylem kök ve gövdelerinden dönüşlü, edilgen, işteş, geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan çatılar kurmaya yarayan ekler. Başlıca çatı ekleri şunlardır: alınmak (n), inilmek (l), gülüşmek (ş), boşaltmak (t), bitirmek (r), kırdırmak (dır), göndertmek (t).
 • Çatı eteği: Çatının dış duvarları aşan, yağmura karşı duvarları koruyan kısmı, saçak.
 • Çatı kırması: çatılarda eğik düzeylerin daha az eğimli uzantısıyla oluşan bölüm.
 • Çatı kirişi (merteği): Bir ucu tabanlara bindirilen ve üzerine kiremit altı tahtalarının kaplandığı kiriş.
 • Çatı mahyası: Çatı örtüsünde iki yüzeyin yanlamasına kesişmesinden doğan, düz ya da eğik, çıkıntılı çizgi.
 • Çatı makası: Çatının iki yanındaki eğimli yüzeyleri tutan ve üst uçları birleştirilerek bir üçgen biçimi alan kirişler.
 • Çatı oku: Çatı makaslarının bindiği iki babanın üzerine çatı boyunca yatay olarak konan kalın kiriş.
 • Çatı omurgası: Çatıda makasların bindiği iki babanın tepeleri üzerine çatı boyunca yatay olarak konan kalın kiriş.
 • Çatı örtüsü: Çatıların üstüne kiremit, oluklu sac, çinko vb. ile kaplanan su geçmesini önleyen örtü.
 • Çatı penceresi: Tavan arasını aydınlatmaya ve çatıya çıkmaya yarayan pencere ya da camlı kapak.
( 0 soru/yorum )