Çavlan nedir? Çavlanmak ne demektir? Anlamı


Çavlan (coğrafya) bir akarsunun yüksekten gürültülü bir şekilde döküldüğü yer, çağlayanın büyüğü, şelale. Erimiş kar sularıyla iyice bollaşan ırmaklar çavlan gibi akıyordu. (J. London)

Çavlanmak ise gürültüsü çevreye yayılmak, dillere düşmek, ün ve şöhret kazanmak anlamlarında kullanılır. Ferdinand de Saussure'ün çavlanmış teorisi genç dilbilimde esaslı değişmeler getirdiği gibi Meillet'nin yerine geçen Benveniste'nin yeni kök teorisi bu ilmi başka bir safhaya geçirmiştir. (Türk Tarih Kongresi)

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.