çetin:

Çetin nedir? Çetin ceviz ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Kırılmayarak ceviz kıracağını kıran çetin bir ceviz
Çetin ceviz
Elde edilmesi, istenilen yola getirilmesi, çözülmesi, işlenmesi, aşılması güç, zor engelli, dirençli olan demektir. Eş anlamı müşkül.


  • Çetin ceviz: (deyiminin anlamı)
    1. Başa çıkılması, kendine herhangi bir düşüncenin kabul ettirilmesi çok güç olan kimse.
    2. Başarılması güç iş.