Çevik nedir? Çevik kuvvet ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Zırhlı çevik kuvvet polisleri
Çevik kuvvet
Genellikle canlılar için "kolay ve çabuk davranan, atik" anlamlarında kullanılan sıfat. Fakat, bir kaplan kadar çevik ve cüretkâr olan bu adam, tıpkı bir yay gibi, askerlerden birinin üzerine atılmış; onun elindeki harbeyi kapmış, Ebu Amrenin üzerine saldırmıştı. (İlgili cümle kaynağı: Z. Şakir)


  • Çevik kuvvet: (askeri terim) Özel olarak oluşturulan, manevra yeteneği ve vurucu gücü yüksek birlik. Normal birliklere ek olarak, hasım unsurlara karşı hızla muharebeye girmeye veya diğer dost kuvvetleri takviyeye muktedir bir çevik kuvvet bulundurulurdu. (F. İlsever)
( 0 soru/yorum )