Hamak nedir ne demektir? Anlamı

Ahşap bambu hamak Hamak (Karayip dilinden) iki ağaç yada ahşap direk arasına ucundan asılarak kurulan, ağdan yada bezden yapılmış, içind...

Hamaset nedir ne demektir? Anlamı

Savaşta gösterilen yiğitlik, cesaret. Türk hamasetinin kim bilir böyle nice yaşanmış destanları kalemsizlikten dolayı yazılmamış ve unutulm...

Halter nedir? Halterci ne demektir? Anlamı

Milli Gururumuz Halterci Naim Süleymanoğlu (spor) Bir metal çubuğun ucunda yer alan birbirine eşit ağırlıkta iki gülleden yada diskle...

Halojen nedir ne demektir? Anlamı

Halojen lamba (kimya) Bazı metallerle yaptıkları tuzları doğada bol bulunan, flüor, klor, brom ve iyot elementlerinin ortak adı. Karar...

Referandum nedir? Halk oylaması ne demektir? Anlamları

Referandum, halk oylaması Referandum, büyük bir topluluğun türlü siyasal ve toplumsal konulardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulam...

Halkçılık nedir? Halkçı ne demektir? Anlamı

Atatürk ve Halkçılık Bireyler arasında hiçbir halk ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen ...

Halkar nedir? Halkari ne demektir? Anlamı

Halkar ve halkari tekniği ile süslenmiş Elhamdüllillah Yazısı (Berrin Saydan) Halkar, yazı yada minyatürü çevreleyen altın yaldız süsle...

Halka nedir ne demektir? Anlamı

Zincirin zayıf halkası Metal, tahta, plastik, bez vb. bir gereçten yapılmış çember. Değerli metallerden yapılan çember biçiminde süs e...

Halk ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Halk İçinde "halk" geçen deyimler ve anlamları Halka dönük : Halk için, halka seslenen, halka yönelik, halkın yararına olan...

Halk oyunu nedir ne demektir? Türk halk oyunu türleri nelerdir?

Zeybek - Türk Halk Oyunu Halk oyunu, türlü halk müziklerinin yapısına göre tek yada toplu olarak, anonim halk sanatı kurgusuna dayanarak...

Halk etmek nedir ne demektir? Anlamı

Halk, yaratma, yoktan var etme demektir.  "Biz insanı en güzel biçimde halk ettik." (Tîn sûresi: 4. Ayet) O'ndan başka dünyada...

Halk hikayesi nedir ne demektir? Halk hikayesi örneği

Halk hikayesi, aşıkların anlattıkları, şiir - düz yazı karışımı aşk ve kahramanlık hikayelerine, folklor incelemelerinde verilen ad. Bir ...

Halk Edebiyatı nedir ne demektir?

Karagöz'den esinlenerek resimlenmiş halk edebiyatı ürünlerinden Bekçi Baba ile Davulcu manisi Halk edebiyatı, sözlü gelenekte oluş...

Halk nedir ne demektir? Anlamı

Türk Halkı Bir ulusu oluşturmak, aynı ülkede oturmak vb. ortak özelliklere sahip oldukları, ortak çıkarları ve değer sistemlerini payla...

Günberi ve günöte nedir ne demektir? Ne zamandır?

Günberi ve Günöte Dünya'nın Güneş etrafında eliptik bir yörünge seyretmesi nedeniyle Dünya bazen Güneşe yaklaşır ve uzaklaşır. Gün...
4 Yorum

Hamt (Hamd) nedir? Hamdolsun ne demektir? Hamdüsena Anlamı

Hamdolsun Elhamdülillah Hamt, Alemlerin Rabbi olan Allah'a şükretmektir. Hamdolsun demek ise istediği bir şeyin yerine gelmesi veya ...

Gümrük nedir? Gümrük kapısı ne demektir? Anlamı

Sınır Gümrük Kapısı Bir ülkeye giren yada bir ülkeden çıkan ve yasalarla belirlenen eşyadan alınan vergi yada resim. Gümrüğü ödeyip mal...

Türkiye Sınır ve Gümrük Kapıları Listesi (Haritalı)

Türkiye'nin açık ve kapalı tüm sınır kapıları aşağıdaki harita ve listede gösterilmiştir. Türkiye Gümrük ve Sınır Kapıları
21 Yorum

Guguklu saat nedir ne demektir? Nasıl çalışır?

Guguklu Saat Guguklu saat, belli zaman aralıklarında (örneğin saat başlarında, buçuklarda) bir mekanizma sayesinde açılan bir kapıdan ku...

Halita nedir ne demektir? Anlamı

İki veya daha fazla maddenin karışmasından oluşan karışım. Saksılar içine toprak, kum ve hayvan gübresinden müteşekkil bir halita doldurulm...

Halisane nedir ne demektir? Anlamı

Halisane, her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak temiz yürekle, özdenlikle, içtenlikle. Halisane olan din Allah için olandır (M. S. Hekim...

Halı nedir ne demektir? Anlamı

İlginç halı modeli Yere yada mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek üzere, çoğu yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, kimi nakışlı, kalın...

Halay nedir? Halay çekmek ne demektir? Anlamı

Halay çekmek Halay, (folk.) genellikle Orta Anadolu'da, davul zurna eşliğinde ve çoğu zaman el ele tutuşup kol kola girilerek yada o...

Hakem nedir ne demektir? Anlamı

Hake sarı kart gösterirken Bir anlaşmazlığı çözümlemek için taraflarca seçilmiş kimse, yargıcı. (spor) Oyunun kurallara uygun olara...

Hakan nedir ne demektir? Anlamı

Eski Türk ve Moğol devletlerinde hükümdara verilen unvan. Bu sözcük kağan sözcüğünün değişmiş bir biçimidir. Osmanlı Devletinde hükümdara ...

Ha nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

(ünlem) Söylenilen kişide istek uyandırmak için kullanılır. Ha gayret! Şaşma belirtir. Demek öyle ha! Dikkati çekmek, uyarmak için kulla...

H Harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

H Harfi Türk alfabesinin onuncu harfi, "he". Sesbilim bakımından, sert, sızıcı, süreksiz gırtlak yada damak ünsüzü. Sınıfla...

Güdük nedir? Güdük kalmak ne demektir? Anlamı

Güdük Necmi (Halit Akçatepe) Tamamlanmamış, bir yanı eksik yada eksilme yüzünden küçülmüş, kısa. Kuyruğu kesik yada kopmuş. Güdük bir ...

Güzey nedir ne demektir? Anlamı

Az güneş alan, gölgede kalan, şimale (kuzeye) karşı olan (taraf). Dağlık bölgelerde kuzeye bakan vadi yamacı. Dağların güzeyindeki karlar ...

Güzergah nedir ne demektir? Anlamı

Yol üstü, uğranılacak, geçilecek yer. Yol boyu. Hangi güzergahı izleyeceğiz. (askeri terim) Göreve çıkacak bir araca, görevi veren komut...