Hamak nedir ne demektir? Anlamı

Hamak Hamak, iki ağaç ya da ahşap direk arasına iki ucundan asılarak kurulan, içinde uzanıp sallanarak keyif amaçlı yatılan, ağda...

Hamaset nedir ne demektir? Anlamı

Savaşta gösterilen yiğitlik, cesaret. Türk hamasetinin kim bilir böyle nice yaşanmış destanları kalemsizlikten dolayı yazılmamış ve unutulm...

Halter nedir? Halterci ne demektir? Anlamı

Milli Gururumuz Halterci Naim Süleymanoğlu (spor) Bir metal çubuğun ucunda yer alan birbirine eşit ağırlıkta iki gülleden ya da ...

Halojen nedir ne demektir? Anlamı

Halojen lamba (kimya) Bazı metallerle yaptıkları tuzları doğada bol bulunan, flüor, klor, brom ve iyot elementlerinin ortak adı. ...

Referandum nedir? Halk oylaması ne demektir? Anlamları

Referandum, halk oylaması Referandum, büyük bir topluluğun türlü siyasal ve toplumsal konulardaki görüşünün alınması ve ona göre uy...

Halkçılık nedir? Halkçı ne demektir? Anlamı

Atatürk ve Halkçılık Bireyler arasında hiçbir halk ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı ver...

Halkar nedir? Halkari ne demektir? Anlamı

Halkar ve halkari tekniği ile süslenmiş Elhamdülillah Yazısı (Berrin Saydan) Halkar, yazı ya da minyatürü çevreleyen ve sadece alt...

Halka nedir ne demektir? Anlamı

Zincirin zayıf halkası Metal, tahta, plastik, bez vb. bir gereçten yapılmış çember. Değerli metallerden yapılan çember biçiminde ...

Halk ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Halk İçinde "halk" geçen deyimler ve anlamları Halka dönük : Halk için, halka seslenen, halka yönelik, halkın yararın...

Halk oyunu nedir ne demektir? Türk halk oyunu türleri nelerdir?

Zeybek - Türk Halk Oyunu Halk oyunu, türlü halk müziklerinin yapısına göre tek ya da toplu olarak, anonim halk sanatı kurgusuna day...

Halk etmek nedir ne demektir? Anlamı

Halk, yaratma, yoktan var etme demektir. "Biz insanı en güzel biçimde halk ettik." (Tin suresi: 4. Ayet) O'ndan başka dünyada ...

Halk hikayesi nedir ne demektir? Halk hikayesi örneği

Halk hikayesi, aşıkların anlattıkları, şiir - düz yazı karışımı aşk ve kahramanlık hikayelerine, folklor incelemelerinde verilen ad. Bir...

Halk Edebiyatı nedir ne demektir?

Karagöz'den esinlenerek resimlenmiş halk edebiyatı ürünlerinden Bekçi Baba ile Davulcu manisi Halk edebiyatı, sözlü gelenekte...

Halk nedir ne demektir? Anlamı

Türk Halkı Bir ulusu oluşturmak, aynı ülkede oturmak vb. ortak özelliklere sahip oldukları, ortak çıkarları ve değer sistemlerini ...

Günberi ve günöte nedir ne demektir? Ne zamandır?

Günberi ve Günöte Dünya'nın Güneş etrafında eliptik bir yörünge seyretmesi nedeniyle Dünya bazen Güneşe yaklaşır ve uzaklaşır. ...
7 Yorum

Hamt (Hamd) nedir? Hamdolsun ne demektir? Hamdüsena Anlamı

Hamdolsun Elhamdülillah Hamt, Alemlerin Rabbi olan Allah'a şükretmektir. Hamdolsun demek ise istediği bir şeyin yerine gelmesi ...

Gümrük nedir? Gümrük kapısı ne demektir? Anlamı

Bir ülkeye giren ya da bir ülkeden çıkan ve yasalarla belirlenen eşyadan alınan vergi ya da resim. Gümrüğü ödeyip malı çektik. (kelime ile ...

Türkiye Sınır ve Gümrük Kapıları Listesi (Haritalı)

Türkiye'nin açık ve kapalı tüm sınır kapıları aşağıdaki harita ve listede gösterilmiştir. Türkiye Gümrük ve Sınır Kapıları ...
22 Yorum

Guguklu saat nedir ne demektir? Nasıl çalışır?

Guguklu saat Guguklu saat, belli zaman aralıklarında (örneğin saat başlarında ve buçuklarda) bir mekanizma sayesinde açılan bir kap...

Halita nedir ne demektir? Anlamı

İki veya daha fazla maddenin karışmasından oluşan karışım. Saksılar içine toprak, kum ve hayvan gübresinden müteşekkil bir halita doldurulm...

Halisane nedir ne demektir? Anlamı

Halisane, her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak temiz yürekle, özdenlikle, içtenlikle. Halisane olan din Allah için olandır (M. S. Hekim...

Halı nedir ne demektir? Anlamı

İlginç halı modeli Yere ya da mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek üzere, çoğu yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, kimi nakışlı,...

Halay nedir? Halay çekmek ne demektir? Anlamı

Halay çekmek Halay, (folk.) genellikle Orta Anadolu'da, davul zurna eşliğinde ve çoğu zaman el ele tutuşup kol kola girilerek y...

Hakem nedir ne demektir? Anlamı

Hake sarı kart gösterirken Bir anlaşmazlığı çözümlemek için taraflarca seçilmiş kimse, yargıcı. (spor) Oyunun kurallara uygun ...

Hakan nedir ne demektir? Anlamı

Eski Türk ve Moğol devletlerinde hükümdara verilen unvan. Bu sözcük kağan sözcüğünün değişmiş bir biçimidir. Osmanlı Devletinde hükümdara ...

Ha nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

(ünlem) Söylenilen kişide istek uyandırmak için kullanılır. Ha gayret! Şaşma belirtir. Demek öyle ha! Dikkati çekmek, uyarmak için kulla...

Güdük nedir? Güdük kalmak ne demektir? Anlamı

Güdük Necmi (Halit Akçatepe) Tamamlanmamış, bir yanı eksik ya da eksilme yüzünden küçülmüş, kısa. Kuyruğu kesik ya da kopmuş. Güd...

Güzey nedir ne demektir? Anlamı

Az güneş alan, gölgede kalan, şimale (kuzeye) karşı olan (taraf). Dağlık bölgelerde kuzeye bakan vadi yamacı. Dağların güzeyindeki karlar ...

Güzergah nedir ne demektir? Anlamı

Yol üstü, uğranılacak, geçilecek yer. Yol boyu. Hangi güzergahı izleyeceğiz. (askeri terim) Göreve çıkacak bir araca, görevi veren komut...