Hamak nedir ne demektir? Anlamı

Hamak Hamak, iki ağaç ya da ahşap direk arasına iki ucundan asılarak kurulan, içinde uzanıp sallanarak keyif amaçlı yatılan, ağdan ya...

Hamaset nedir ne demektir? Anlamı

Savaşta gösterilen yiğitlik, cesaret. Türk hamasetinin kim bilir böyle nice yaşanmış destanları kalemsizlikten dolayı yazılmamış ve unutulm...

Halojen nedir ne demektir? Anlamı

Halojen lamba (kimya) Bazı metallerle yaptıkları tuzları doğada bol bulunan, flüor, klor, brom ve iyot elementlerinin ortak adı. Kar...

Halka nedir ne demektir? Anlamı

Zincirin zayıf halkası Metal, tahta, plastik, bez vb. bir gereçten yapılmış çember. Değerli metallerden yapılan çember biçiminde süs...

Halk Edebiyatı nedir ne demektir?

Karagöz'den esinlenerek resimlenmiş halk edebiyatı ürünlerinden Bekçi Baba ile Davulcu manisi Halk edebiyatı, sözlü gelenekte oluş...

Halk nedir ne demektir? Anlamı

Türk Halkı Bir ulusu oluşturmak, aynı ülkede oturmak vb. ortak özelliklere sahip oldukları, ortak çıkarları ve değer sistemlerini pay...

Halita nedir ne demektir? Anlamı

İki veya daha fazla maddenin karışmasından oluşan karışım. Saksılar içine toprak, kum ve hayvan gübresinden müteşekkil bir halita doldurulm...

Halisane nedir ne demektir? Anlamı

Halisane, her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak temiz yürekle, özdenlikle, içtenlikle. Halisane olan din Allah için olandır (M. S. Hekim...

Halı nedir ne demektir? Anlamı

İlginç halı modeli Yere ya da mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek üzere, çoğu yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, kimi nakışlı, ka...

Hakem nedir ne demektir? Anlamı

Sarı kart Bir anlaşmazlığı çözümlemek ve hüküm vermek için taraflarca seçilmiş ya da kabul edilmiş kimse, yargıcı. Neticede hakem t...

Hakan nedir ne demektir? Anlamı

Eski Türk ve Moğol devletlerinde hükümdara verilen unvan. İlk defa Uygurlar tarafından kullanılan "Hakan" unvanı "Kağan"...

Güzey nedir ne demektir? Anlamı

Az güneş alan, gölgede kalan, şimale (kuzeye) karşı olan (taraf). Dağlık bölgelerde kuzeye bakan vadi yamacı. Dağların güzeyindeki karlar ...

Güzergah nedir ne demektir? Anlamı

Yol üstü, uğranılacak, geçilecek yer. Yol boyu. Hangi güzergahı izleyeceğiz. (askeri terim) Göreve çıkacak bir araca, görevi veren komut...