Gümrük nedir? Gümrük kapısı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir ülkeye giren ya da bir ülkeden çıkan ve yasalarla belirlenen eşyadan alınan vergi ya da resim.
  Gümrüğü ödeyip malı çektik. (kelime ile ilgili cümle)
 2. Bu resmin alınması işiyle uğraşan örgüt.
  Gümrük memuru.


 • Gümrük kapısı: Bir ülkenin gümrük yasaları uyarınca mal ve yolcu giriş ya da çıkışlarına izin verilmiş yerler.

Üzerinde Türkiye yazan bir sınır ve gümrük kapısı geçişi
Gümrük Kapısı


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Gümrük birliği: İki ya da daha çok ülkenin birbirleriyle yaptıkları ticarette gümrük vergisi uygulanmayıp başka ülkelerden yapılan dış alımlarda tek bir tarifenin uygulanması amacıyla oluşturulan birlik.
 • Gümrük bölgesi: Sınırları yasalarla belirlenmiş ve bir devletin gümrük yasalarının tam geçerli olduğu bölge.
 • Gümrük kaçakçılığı: Gümrük vergisi ödemeksizin ya da gümrük yasalarıyla saptanmış ilkeleri çiğneyerek, yabancı malları yurt içine sokma ya da yerli malları yurt dışına çıkarma eylemi.
 • Gümrük rejimi: Bir ülkede gümrük işlemine bağlı mallara uygulanması ön görülmüş tüm yöntemleri belirleyen genel ad.

Bkz. Türkiye sınır ve gümrük kapıları
( 0 soru/yorum )