Gümrük nedir? Gümrük kapısı ne demektir? Anlamı


Sınır Gümrük Kapısı
  1. Bir ülkeye giren yada bir ülkeden çıkan ve yasalarla belirlenen eşyadan alınan vergi yada resim.
    Gümrüğü ödeyip malı çektik. (kelime ile ilgili cümle) 
  2. Bu resmin alınması işiyle uğraşan örgüt.
    Gümrük memuru.

Gümrük kapısı: Bir ülkenin gümrük yasaları uyarınca mal ve yolcu giriş yada çıkışlarına izin verilmiş yerler.

İlgili kelimeler ve anlamları

  • Gümrük birliği: İki yada daha çok ülkenin birbirleriyle yaptıkları ticarette gümrük vergisi uygulanmayıp başka ülkelerden yapılan dış alımlarda tek bir tarifenin uygulanması amacıyla oluşturulan birlik.
  • Gümrük bölgesi: Sınırları yasalarla belirlenmiş ve bir devletin gümrük yasalarının tam geçerli olduğu bölge.
  • Gümrük kaçakçılığı: Gümrük vergisi ödemeksizin yada gümrük yasalarıyla saptanmış ilkeleri çiğneyerek, yabancı malları yurt içine sokma yada yerli malları yurt dışına çıkarma eylemi.
  • Gümrük rejimi: Bir ülkede gümrük işlemine bağlı mallara uygulanması ön görülmüş tüm yöntemleri belirleyen genel ad.

Bkz. Türkiye sınır ve gümrük kapıları

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.