Hakan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eski Türk ve Moğol devletlerinde hükümdara verilen unvan. İlk defa Uygurlar tarafından kullanılan "Hakan" unvanı "Kağan" sözcüğünün değişmiş bir biçimidir. En büyük hükümdar veya hükümdarlar hükümdarı gibi anlamlarda kullanılır. Orhun anıtlarında: "Hakan, Türk Ulusu yok olmasın diye, Türk Ulusu mutlu olsun diye, Tanrı tarafından gönderildi" yazılıdır. Buna göre "Hakan" kelimesinin anlamı "kutlu başkan" demektir. Hakanlar, Türk Ulusunu yaşatmak ve mutlu etmeğe memur devlet başkanlarıdır. (E. B. Şapolyo)
  2. Osmanlı Devletinde padişahlara verilen unvanlardan biri: Ulu Hakan İkinci Abdülhamit Han.
( 0 soru/yorum )