Halk Edebiyatı nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Arapça olarak yazılmış Bekçi baba ile Davulcu manisi
Karagöz'den esinlenerek resimlenmiş halk edebiyatı ürünlerinden Bekçi Baba ile Davulcu manisi
Halk edebiyatı, sözlü gelenekte oluştuğu için başlangıç tarihi bilinmeyen, Anadolu'da 13. yüzyılla 20. yüzyıl arasında gelişen anonim ya da kişisel yapıtları kapsayan, düz yazı (efsane, halk hikayesi, masal vb.) ve şiir (koşma, mani, destan vb.) türünde genellikle sözlü ürünleri bulunan edebiyat.
( 0 soru/yorum )