Hamaset nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Savaşta gösterilen yiğitlik, cesaret.
    Türk hamasetinin kim bilir böyle nice yaşanmış destanları kalemsizlikten dolayı yazılmamış ve unutulmuştur! (A. Ş. Hisar)
  2. Dinleyenleri etkilemek veya heyecanlandırmak amacıyla yapılan abartılı anlatım.
    (...) Türk Milleti, tarihin akışını değiştirmiş bir millettir. Bu sözlerimi hamaset olarak görenler, önce kendilerine, sonra da bu milletin tarihine baksınlar. (İlgili cümle kaynağı: M. Ferik)
( 0 soru/yorum )