Harar nedir ne demektir? Anlamı

Harar çuval Çoğu kıldan dokumuş, büyük çuval. Günümüzde, her ne kadar satıcısı-alıcısı azalsa da harar, şelek ve sepetler yöresel kült...

Hansa nedir ne demektir? Anlamı

Hansa (tarih) 12. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar özellikle Kuzeybatı Avrupa'da, uzak mesafe ticareti yapan büyük tüccarların ve bunların e...

Hangar nedir ne demektir? Anlamı

Uçakları barındırmaya yarayan kapalı yer. Uçak nihayet iniş yapmıştı. Yavaş yavaş hangara doğru giriyordu. (Ş. Ceviz) Çeşitli araçları dış ...
1 soru/yorum

Hane nedir ne demektir? Anlamı

Ev, konut. Hanemize hoş geldiniz. Ev halkı, aile. Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz. Evleri var hane hane (Türkü). (...

Hançer nedir ne demektir? Anlamı

Ucu eğri ve sivri, iki yüzü de keskin, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir çeşit kısa bıçak. Hançer dertli bağrım bağlama / Gider ol...

Hanedan nedir ne demektir? Anlamı

Peygamber, hükümdar ya da devlet büyüğü gibi köklü, asil ve tarihte tanınmış bir kişiye dayanan soy, büyük aile. Devletin adı "Türk De...

Hancı nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden yapılan yolculuklarda yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı lar olan hanları işleten kimse. Gurbette...

Han nedir ne demektir? Anlamı

Büyük Han, Lefkoşa Kıbrıs Eski Türklerde kağana bağlı ya da kendi başına buyruk, ikinci derecede hükümdar. Cengiz Han. Osmanlı Padiş...

Hamut nedir ne demektir? Anlamı

Atın boynundaki hamut Hamut, atların araba vb. çektikleri araba koşumunda, boyunlarına geçirilen, kiminin üstüne meşin kaplanmış, içi ...

Hamule nedir ne demektir? Anlamı

Taşınan şey, yük. Kelimeler, gözyaşları, iç çekişler, halkalar, soğuklar, sıcaklar, ceviz masalar, insanlar bir hamule olur beyninde, dökül...

Hamsin nedir ne demektir? Anlamı

"Elli" anlamında olup halk takviminde erbain adı verilen kırk günlük dönemden sonra gelen ve Şubat ayı ile birlikte başlayan elli...

Hamsi nedir ne demektir? Anlamı

Hamsi (zooloji) Türkiye sularında ve daha çok Karadeniz kıyılarında avlanan, 10 - 15 cm boyunda, geniş ağızlı, karın kısmı keskin, sırtı si...

Hamse nedir ne demektir? Anlamı

Beş ögeden oluşan şey. İnsanın idraki, havâss-ı hamse (beş his) dediğimiz duyu organlarının taşıdığı bilgilerin bir araya gelmesiyle oluşur...

Hammadde nedir ne demektir? Anlamı

Hammadde, doğada bulunan ya da bitkilerden, hayvanlardan elde edilen ve genellikle daha yararlı, daha elverişli maddeler üretimine yarayan t...

Pürmüz nedir ne demektir? Anlamı

Pürmüz (alev tabancası) Ucundan hızlı yanan bir alev püskürten, kaynak ve genleştirme işlerinde kullanılan genellikle gaz ile çalışan...
1 soru/yorum

Hamlacı nedir ne demektir? Anlamı

Büyük sandal ve kayıklarda arkadan birinci oturakta kürek çeken kimse. (tarih) Osmanlılarda saray sandal kayıklarında çalışan, bostancı o...

Haminne nedir ne demektir? Anlamı

Hanım nine sözcüğünün konuşma dilinde birleşerek bozulmuş biçimi olup aile içinde yaşlı ve saygı duyulan kadınlara verilen unvandır. Her sen...

Hamburger nedir ne demektir? Anlamı

Hamburger Hamburger (Hamburg kentinin adından) , sığır veya dana kıyma, soğan ve baharatın yoğrulmasıyla yapılan yuvarlak büyük boy kö...

Hamasi nedir ne demektir? Anlamı

Yiğitleri ve yiğitlikleri konu alan (destan, koşuk). Türk milletinin milli ve hamasi gücünü tazelemiş ve alevlendirmiştir. (İlgili cümle ka...
2 soru/yorum