Harar nedir ne demektir? Anlamı

Harar çuval Çoğu kıldan dokumuş, büyük çuval. Günümüzde, her ne kadar satıcısı-alıcısı azalsa da harar, şelek ve sepetler yöresel kült...

Har nedir? Har vurup harman savurmak ne demektir? Anlamı

Sıcak, kızgın, yakıcı. Soba harlı fazla yaklaşma. (derleme cümle) Diken. Bitersin güllerin hârı içinde / Korkarım yüzüne batar menevşe (Ka...

Haptotropizma (tigmotropizma) nedir ne demektir? Anlamı

Asma (üzüm) bıyığının tel örgüye sarılması Haptotropizma (tigmotropizma) botanikte büyüme sırasında bir bitkinin katı bir cisme dokun...

Hantal nedir? Hantallık ne demektir? Anlamı

Kocaman, iri ve kaba. Duvar dibindeki hantal masa arkasına pehlivan gibi kurulan kütle, Adil Kasnak'mış. Koltuktan taşan hantal gövdesi...

Hansa nedir ne demektir? Anlamı

Hansa (tarih) 12. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar özellikle Kuzeybatı Avrupa'da, uzak mesafe ticareti yapan büyük tüccarların ve bunların e...

Hanımeli nedir ne demektir? Hanımeli Çiçeği

Hanımeli Çiçeği Hanımeli, (Lonicera) hanımeligiller ailesinden 6 metreye kadar boylanabilen, dalları yeşil ve kırmızı, çiçekleri sarı ...

Hangar nedir ne demektir? Anlamı

Çeşitli eşyaları ve araçları dış etkenlerden korumaya yarayan, üstü direkler ya da sütunlar tarafından taşınan bir çatıyla örtülü, yanları ...
1 Yorum

Hane nedir ne demektir? Anlamı

Ev, konut. Hanemize hoş geldiniz. Ev halkı, aile. Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz. Evleri var hane hane (Türkü). (...

Hançer nedir ne demektir? Anlamı

Ucu eğri ve sivri, iki yüzü de keskin, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir çeşit kısa bıçak. Hançer dertli bağrım bağlama / Gider ol...

Hanedan nedir ne demektir? Anlamı

Peygamber, hükümdar ya da devlet büyüğü gibi köklü, asil ve tarihte tanınmış bir kişiye dayanan soy, büyük aile. Devletin adı "Türk De...

Hancı nedir ne demektir? Anlamı

Han işleten kimse. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı / şuraya bir yatak, ser yavaş yavaş. (B. S. Erdoğan) Hancı sarhoş yolcu sarhoş : (d...

Han nedir ne demektir? Anlamı

Büyük Han, Lefkoşa Kıbrıs Eski Türklerde kağana bağlı ya da kendi başına buyruk, ikinci derecede hükümdar. Cengiz Han. Osmanlı Padiş...

Hamut nedir ne demektir? Anlamı

Atın boynundaki hamut Hamut, atların araba vb. çektikleri araba koşumunda, boyunlarına geçirilen, kiminin üstüne meşin kaplanmış, içi ...

Hamur nedir? Hamurkar ne demektir? Anlamı

Hamur yoğurmak (Arapça) Unun su ya da başka sıvılarla yoğrulmuş durumu. Mantı hamuru. (Kağıt için) Tür, kalite. Birinci hamur kağıt...

Hamule nedir ne demektir? Anlamı

Taşınan şey, yük. Kelimeler, gözyaşları, iç çekişler, halkalar, soğuklar, sıcaklar, ceviz masalar, insanlar bir hamule olur beyninde, dökül...

Hamsin nedir ne demektir? Anlamı

"Elli" anlamında olup halk takviminde erbain adı verilen kırk günlük dönemden sonra gelen ve Şubat ayı ile birlikte başlayan elli...

Hamsi nedir ne demektir? Anlamı

Hamsi (zooloji) Türkiye sularında ve daha çok Karadeniz kıyılarında avlanan, 10 - 15 cm boyunda, geniş ağızlı, karın kısmı keskin, sırtı si...

Hamse nedir ne demektir? Anlamı

Beş ögeden oluşan şey. İnsanın idraki, havâss-ı hamse (beş his) dediğimiz duyu organlarının taşıdığı bilgilerin bir araya gelmesiyle oluşur...

Hammadde nedir ne demektir? Anlamı

Hammadde, doğada bulunan ya da bitkilerden, hayvanlardan elde edilen ve genellikle daha yararlı, daha elverişli maddeler üretimine yarayan t...

Hamle nedir? Hamle yapmak ne demektir? Anlamı

İleri atılma, atılış, atılım, atak. Bu kadar da çevik bir hamle beklemiyordu. Boşa giden her hamle, hamle sahibinin öfkesini artırır. Sald...

Pürmüz nedir ne demektir? Anlamı

Pürmüz, alev tabancası Ucundan hızlı yanan bir alev püskürten kaynak ve genleştirme işlerinde kullanılan genellikle gaz ile çalışan b...
1 Yorum

Hamlaç nedir ne demektir? Anlamı

Hamlaç Küçük körük, üfleç. (teknik) Laboratuvarda, yüksek sıcaklık elde etmek, sanayide oksijen, asetilen vb. kaynağıyla metalleri ...

Hamlacı nedir ne demektir? Anlamı

Büyük sandal ve kayıklarda arkadan birinci oturakta kürek çeken kimse. (tarih) Osmanlılarda saray sandal kayıklarında çalışan, bostancı o...

Hamla nedir ne demektir? Anlamı

(denizcilik) Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması. Bir hamlada alınan yol.

Haminne nedir ne demektir? Anlamı

Hanım nine sözcüğünün konuşma dilinde birleşerek bozulmuş biçimi olup aile içinde yaşlı ve saygı duyulan kadınlara verilen unvandır. Her sen...

Hamil nedir? Hamiline ne demektir? Anlamları

Elinde bulunduran, üzerinde taşıyan. Destek, bindi. İlgili kelimeler ve anlamları Hamil olmak : Üzerinde bulundurmak, taşımak. Ham...

Hami nedir? Hami olmak ne demektir? Anlamı

Gözeten, koruyan, sahip çıkan, himaye eden. Ey Allah Resulü'ne tüm gücüyle bütün varıyla hami olan Hamza, Allah sana rahmet eylesin! (İ...

Ham hum nedir? Ham hum şaralop ne demektir? Anlamı

Baştan savmak için "ne olduğu belirsiz birtakım sözler söylemek" anlamına gelen ham hum etmek deyiminde geçer. Ham hum edip durdu...

Halk müziği nedir? Türk Halk Müziği ne demektir? Örnek Sözler

Türk Halk Müziği Korosu Hiçbir müzik kuramına, kuralına ve öğretisine dayanmadan, yalnızca duyarak öğrenilmiş ve kuşaktan kuşağa aktar...

Hamburger nedir ne demektir? Anlamı

Hamburger Hamburger (Hamburg kentinin adından) kıyma, soğan ve baharatın yoğrulmasıyla yapılan büyük boy köfte ya da bu köftenin yassı...

Hamasi nedir ne demektir? Anlamı

Yiğitleri ve yiğitlikleri konu alan (destan, koşuk). Türk milletinin milli ve hamasi gücünü tazelemiş ve alevlendirmiştir. (İlgili cümle ka...
2 Yorum

Hamarat nedir? Hamaratlık ne demektir? Anlamı

Hamarat ev hanımı Hamarat, genellikle ev hanımları için kullanılan, ev işlerinde çalışkan, becerikli, elinden her iş gelen, on parmağı...