Hanedan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Peygamber, hükümdar ya da devlet büyüğü gibi köklü, asil ve tarihte tanınmış bir kişiye dayanan soy, büyük aile. Devletin adı "Türk Devleti"dir. Değişen ise hanedandır; Selçuklu hanedanı, Osmanlı hanedanı gibi. (İlgili cümle kaynağı: B. Özer)
  2. Belli ve büyük soydan gelen kimse, soylu.
  3. (mecazi) Evi açık, misafirperver, konuksever.


  • Hanedan-ı nübüvvet: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in ailesi. Üsküdarlı Seyyid Hâşim Baba bu sırları Hanedan-ı Nübüvvetten geldiği şekilde Anka-i Maşrık ismiyle açıklamıştır. (Y. Soyver)
( 0 soru/yorum )