Hanedan nedir ne demektir? Anlamı

  1. Peygamber, hükümdar ya da devlet büyüğü gibi köklü, asil ve tarihte tanınmış bir kişiye dayanan soy, büyük aile. Devletin adı "Türk Devleti"dir. Değişen ise hanedandır; Selçuklu hanedanı, Osmanlı hanedanı gibi. (İlgili cümle kaynağı: B. Özer)
  2. Belli ve büyük soydan gelen kimse, soylu.
  3. mecazi Evi açık, misafirperver, konuksever.


  • Hanedan-ı nübüvvet: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in ailesi. Üsküdarlı Seyyid Hâşim Baba bu sırları Hanedan-ı Nübüvvetten geldiği şekilde Anka-i Maşrık ismiyle açıklamıştır. (Y. Soyver)

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.