Hamlaç (üfleç) nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ucundan alev püskürten bir hamlaç veya üfleç aleti
Hamlaç (üfleç)
  1. Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, çeşitli yanıcı ve yakıcı gazları uç kısmında birleştirip yakarak oluşturduğu alevi ince ve güçlü bir şekilde püskürten araç, üfleç. Hamlaç genel olarak iki borudan oluşur. Bir borudan yanan gaz (hidrojen, asetilen vb.) diğer borudan da saf oksijen gönderilir ve uç kısmında karışan gazlar yüksek bir sıcaklık ile püskürerek yanar. Hidrojen ile saf oksijen veya asetilen ile saf oksijenin yanmasından 3000-3300 °C derecelik bir alev sıcaklığı elde edilir. Alev kaynakçılıkta, metallerin kesilmesinde, platin ve kuvars gibi zor eriyen maddelerin eritilmesinde kullanılır.
  2. Laboratuvarlarda yüksek ısı elde edilmek için kullanılan araç, üfleç.
( 0 soru/yorum )