Hamse nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Beş ögeden oluşan şey.
    İnsanın idraki, havâss-ı hamse (beş his) dediğimiz duyu organlarının taşıdığı bilgilerin bir araya gelmesiyle oluşur. (İlgili cümle kaynağı: H. Top)
  2. (edebiyat) Divan edebiyatında, bir şairin beş mesnevisinden oluşan bütün.
    Hamse beş ayrı mevzuda yazılmış mesnevilerin toplandığı beş bentlik esere denir. Beş mesnevi yazmak ve onları bir defterde toplamak pek kolay olmadığı için Hamse yazan şairler çok muteber sayılırlar. Taşlıcalı Yahya bu şairler arasındadır. (M. F. Baki)
( 0 soru/yorum )