hamil/hamiline:

Hamil nedir? Hamiline ne demektir? Anlamları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Elinde bulunduran, üzerinde taşıyan.
  2. Destek, bindi.


İlgili kelimeler ve anlamları


  • Hamil olmak: Üzerinde bulundurmak, taşımak.
    Hamil olduğu mektubu gösterdi.
  • Hamiline: Elinde bulundurana, taşıyana.
  • Hamiline ciro: (ticaret) Emre yazılı bir senedin, hamili kimse ona ödenmesi kaydıyla ciro edilmesi.
  • Hamiline muharrer (yazılı) çek (veya senet): (ticaret) Taşıyanın ya da elinde bulunduranın hak sahibi olduğu senet veya çek.

Hamiline kesilmiş bir çek görüntüsü
Hamiline kesilmiş bir çek