Hane nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Ev, konut.
  Hanemize hoş geldiniz.
 2. Ev halkı, aile.
 3. Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz.
  Evleri var hane hane (Türkü).
 4. (matematik) Basamak.
  İki haneli sayılar.
 5. (müzik) Alaturka müzikte, peşrev gibi, saz parçalarının bölümlerinden her biri.
 6. Tavla oyununda, üzerine taş dizilen üçgenlerden her biri.
 7. (tarih) Osmanlı devletinde, belli vergilerin toplanmasında, aynı yerde oturan ve birlikte yaşayan, kapsadığı kişi sayısı koşullara göre değişen ve bazen aileden farklı olabilen birim.
 8. (edebiyat) Türk halk şiirinde, dörtlüklerin her birine verilen ad. → Dörtlük.
 9. (edebiyat) Divan şiirinde terkibibent ve terciibentlerin vasıta beytinden önceki beyitlerinin bulunduğu bölüm. Hane ve vasıta beyti, birlikte bent denilen bölümü oluştururlar.


 • Hane-i hassa: (tarih) Enderun'da, Kutsal Emanetlerin saklandığı oda ve bu odanın bakımı ve korunmasıyla ilgili kuruluş.
( 0 soru/yorum )