Ham hum nedir? Ham hum şaralop ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Baştan savmak için "ne olduğu belirsiz birtakım sözler söylemek" anlamına gelen ham hum etmek deyiminde geçer.
Ham hum edip durdu, ne dediği anlaşılmadı ki. (TDK)


  • Ham hum şaralop: (deyiminin anlamı, argo)
    1. Önemsiz, gereksiz, boş sözler. -Ne anlatıyor? -Ham hum şaralop!
    2. Dalavereyle ya da el çabukluğuyla yapılan, kimsenin akıl erdiremediği iş.
( 0 soru/yorum )