-->

Ham hum nedir? Ham hum şaralop ne demektir? Anlamı

Baştan savmak için "ne olduğu belirsiz birtakım sözler söylemek" anlamına gelen ham hum etmek deyiminde geçer.
Ham hum edip durdu, ne dediği anlaşılmadı ki. (TDK)


  • Ham hum şaralop: (deyiminin anlamı, argo)
    1. Önemsiz, gereksiz, boş sözler. -Ne anlatıyor? -Ham hum şaralop!
    2. Dalavereyle ya da el çabukluğuyla yapılan, kimsenin akıl erdiremediği iş.