Karabiber nedir ne demektir? Anlamı

Karabiber (Toz, tane ve öğütülmüş hali) Karabibergillerden, küçük, zeytinsi meyvelerinin taneleri yuvarlak, yaprakları yürek biçimind...

Karabet nedir ne demektir? Anlamı

Yakınlık. Allah ve Peygamberle bir olma vesilesi; karabeti bedeniye yani nesil akrabalığı değil, karabeti diniyedir. (İlgili cümle kaynağı:...

Karabatak nedir ne demektir? Anlamı

Karabatak (zooloji) Karabatakgillerden, deniz, ırmak ve göl kenarlarında topluca yaşayan, balıkla beslenen, tüyleri kara, gagası uzu...

Karaağaç nedir? Karaağaçgiller

Karaağaç Karaağaçgillerden, 30 - 40 metreye kadar boylanabilen ve sert, açık kahverengi, sağlam ve esnek kerestesi çok beğenilen, uzun...

Kara tahta nedir ne demektir? Anlamı

Kara tahta Okullarda üzerine tebeşirle yazı yazılan, genellikle tahtadan üretilen, siyah ya da yeşil boyalı geniş levha. Eskiden rengi...

Karadut nedir?

Karadut Dutgillerden, anayurdu İran olan, Türkiye'nin de birçok bölgesinde yetişen, boyu 3 -10 metre arasında, gövdesi çok dallı, ...

Kara barut nedir ne demektir?

Kara barut Kara barut (askeri terim) kolayca tutuşabilen, % 75 güherçile (potasyum nitrat), % 12,5 kükürt, % 12,5 odun (söğüt) kömürü...

Barut nedir ne demektir? Anlamı

Barut Yüzde 75 güherçile (potasyum nitrat), yüzde 12,5 kükürt ve yüzde 12,5 odun (söğüt) kömürü tozu karışımından oluşan, ateşli silah...

Kar (kâr) nedir ne demektir? Anlamı

Kar etmek Alışveriş sonucu elde edilen parasal kazanç. (iktisat) Malların ya da hizmetlerin maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasında...

Kardan adam nedir ne demektir? Anlamı

Komik kardan adamlar Kardan adam, kışın çocukların yuvarladıkları karları üst üste yığıp havuçtan burun, kömürden göz bazen de boynuna...
1 Yorum

Kar topu nedir? Kartopu oynamak ne demektir? Anlamı

Kartopu oynamak Karı elde sıkarak yapılmış yuvarlak. Bahçeye iner inmez, daha elimi kara sürmeden kafama bir kar topu yedim. Nereden ...

Kar helvası nedir ne demektir? Anlamı

Kar helvası Geleneksel olarak pekmez karıştırılmış kara kar helvası denir. Günümüzde kara konsantre meyve şurubu veya reçel eklenerek ...

Kar gözlüğü nedir?

Kar güneş gözlüğü Karda beyaz renge karşı duyarlığı olanların kullandıkları renkli camlı gözlük. Kar gözlükleri özel polarize camları ...

Kar nedir ne demektir? Anlamı

Gerçek kar kristali Atmosferde soğuk hava etkisiyle beyaz ve hafif billurlar biçiminde donup kristalleşerek yağan su buharı. Gün yavaş...

Kar ayakkabısı nedir?

Modern kar ayakkabısı Karda yürürken batmamak için ayakkabıların altına bağlanan, geniş tabanlı, tenis raketine benzeyen özel ayakkab...

Kapüşon (kapşon) nedir ne demektir? Anlamı

Kapşonlu giysi Palto, pelerin, içi kürklü kışlık ceket, mont, hırka vb. giysilerin külah biçimindeki başlığı veya şapkası. Halk dilind...

Kaput bezi nedir ne demektir? Anlamı

Kaput bezi, Amerikan bezi Düz ve kaba pamuk dokuma, Amerikan bezi. Kaput bezi bir pamuklu düz dokuma türüdür. Atkı ve çözgüsünde gene...

Kapsam nedir ne demektir? Anlamı

Bir sınır içine alma durumu. Sınırları içine başka konu ya da anlamları alma durumu. Düşünce suçlarının af yasası kapsamına alınması için ...

Kaput nedir ne demektir? Anlamı

Araç kaputu (siyah bölüm) Otomobil, kamyon gibi motorlu taşıtlarda kaportanın motor bölümünü örten açılır kapanır kapak. Aracın şoför...

Kaptan nedir ne demektir? Anlamı

Gemi kaptanı Gemilerin yönetimiyle görevli en yüksek yetkili, gemi komutanı. (spor) Takım oyunlarında, oyuncuları oyun içinde yönet...

Kapsül nedir ne demektir? Anlamı

İlaç kapsülü (kimya) Laboratuvarlarda bazı maddeleri eritmek ya da bazı sıvıları buharlaştırmak için kullanılan yarı küre biçiminde,...

Kapsama nedir? Kapsamak ne demektir? Anlamı

Kapsama işareti İçine almak, sınırlarının içine almak. Öğretim, öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmak ve öğrencinin zihinsel güçlerin...
3 Yorum

Kaportacı nedir? Kaportacılık ne demektir? Anlamı

Kaportacılık Kaportacı otomobil kaportalarını (dış yapısını) yapan, onaran, düzelten veya boyayan kimse ve yapılan bu iş. Türkçedeki k...

Kaporta nedir ne demektir? Anlamı

Otomobil kaportası Otomobillerin motor, sürücü ve yolcu bölümleri ve diğer aksamlarını kapatan metal örtü. Doğal olarak, biçimli kapo...

Kapok nedir ne demektir? Anlamı

Kapok Kapok, kapok ağacı denilen tropikal bir ağacın, suda batmayan ıslanmayan ve bu nedenle can simidi, cankurtaran yeleği gibi şeyle...

Kapmak nedir ne demektir? Anlamı

Ansızın yakalayıp almak. Kalemi elimden kaptı. Isırıp parçalamak. Sürüden ayrılanı kurt kapar (Atasözü). Koparmak, kıstırmak. Makine parm...

Kapma nedir ne demektir? Anlamı

Kapmak eylemi. Kaparak elde edilen. (coğrafya) Yatağını hızla değiştiren güçlü bir akarsuyun, güçsüz bir başka akarsuya doğru uzanarak o...

Kaplıca nedir ne demektir? Anlamı

Kaplıca Sıcak yeraltı sularından yararlanmak için yeryüzüne çıktıkları kaynakların çevresine kurulan havuzlu hamam görünümündeki tesi...
1 Yorum

Kaplan nedir?

Kaplan Kaplan, (zooloji) etçiller takımının kedigiller familyasından, aslan iriliğinde, ondan daha çevik ve saldırgan, enine kara çiz...

Kaplamak nedir ne demektir? Anlamı

Her yanını örtmek. Koltuğa kumaş kaplamak. Bulunduğu yeri yayılıp doldurmak. Ortalığı duman kapladı. Bastırmak, bürümek. Ortalığı bir ses...

Kaplama nedir ne demektir? Anlamı

Altın kaplama Lamborghini Kaplamak eylemi. Bir şeyin dışına süsleme, sağlamlaştırma ya da dış etkilerden koruma amacıyla geçirilen v...

Kapitone nedir ne demektir? Anlamı

Kapitone mont İki kumaş katmanından oluşan içi pamuk, yün gibi maddelerle doldurulmuş yer yer bastırılarak dikilmiş (yorgan, mont, giy...

Kapış nedir? Kapışmak ne demektir? Anlamı

Birlikte bir şeyin üzerine üşüşüp aceleyle almak. Kavgaya ya da güreşe tutuşmak. Yarışmak, yarışa başlamak. İlgili deyimler ve anlam...

Kapıkulu nedir ne demektir? Anlamı

Kapıkulu Ocağı Kapıkulu (tarih) Osmanlı Devletinde, hükümet merkezinde ve sürekli görev başında bulunan ve devletten ulufe ve bahşiş ...

Kapıya çıkma nedir ne demektir? Anlamı

Osmanlı Devletinde, acemioğlanların yeniçeri ocağına geçmeleri ve Enderun'da yetiştirilen ya da görev yapanların, zamanı geldiği, gerekt...

Kapçak nedir ne demektir? Anlamı

Kapçak (kanca) Uzun saplı büyük kanca. (askeri terim) Eskiden kale kuşatmalarında askerlerin kale surlarına tırmanmak için ucuna ip...

Kapasite nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin içine sığdırılabilirlik, kapsadığı nicelik, alım. Otomobilin yolcu kapasitesi 5 kişidir. (fizik) → Sığa. (mecazi) Kavrayış, a...

Kapı nedir ne demektir? Anlamı

Eski kapı Bir yere girip çıkarken içinden geçilen, açılıp kapanma düzeni olan yer ve bu yerin açık ya da kapalı durumda olmasını sağl...

Kaparo nedir? Kaparo ne demektir? Anlamı

Kaparo Bir sözleşmenin yapılması sırasında taraflardan birinin öbürüne antlaşmadan caymayacağını garanti etmek için verdiği para, pey...

Kapama nedir ne demektir? Anlamı

Kapama Kapamak eylemi. Üzeri taze soğan ve marulla örtülerek pişirilen kuzu eti yemeği. (Eskiden) Üst baş, giyecek takımı. (askeri...

Kapak nedir? Kapağı atmak ne demektir? Anlamı

Kitap kapağı örneği Bir kabı ya da açıklığı kapamaya yarayan nesne. Tencere kapağı. Dolap, sandık vb. şeylerin açılıp kapanan kısmı....

Kap nedir? Kabına sığmamak ne demektir? Anlamı

Plastik vakumlu yemek kabı İçine yiyecek, içecek, sıvı, katı ya da gaz herhangi bir şeyi alabilecek her türlü oyun nesne. Yemek kabı....

Kanyon nedir ne demektir? Anlamı

Büyük kanyon (Amerika - Arizona) Kanyon daha çok kireç taşı, kum taşı gibi suyu kolaylıkla geçiren katmanlar içinde görülen, akarsular...

Kanunusani ve Kanunuevvel nedir ne demektir? Hangi aylardır?

Kanunuevvel aralık ayının, kanunusani ise ocak ayının eski adıdır. Hüseyin oğlu Topal Ahmet namına kanunusani 1932 tarihli 3 dönümlük, Mahmu...

Kanunname nedir ne demektir? Anlamı

Kanunname-i Ali Osman (Arapça) Yasa Kitabı. Bir konuyla ilgili yasaları kapsayan kanun kitabı. Kanunname-i Ali Osman. (tarih) Osma...

Kanuni nedir ne demektir? Anlamı

Kanuni Sultan Süleyman (Arapça) Yasaya uygun, yasalı. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine "Kanuni" denmesinin sebebi, ...

Kanun nedir ne demektir? Anlamı

Kanun kitabı Devletin yasama gücü tarafından herkesçe uyulmak için konulan her türlü kural, yasa. (tarih) Osmanlı Devletinde, hukuk...

Kanton nedir ne demektir? Anlamı

Bir ülkenin, idari ya da sınırsal alt birimlerinden her birine verilen addır. Örneğin bu bir coğrafi bölge ya da bir eyalet olabilir. İsvi...

Kanto nedir? Kantocu ne demektir? Anlamı

Kanto (tiyatro) Eskiden tuluat tiyatrolarında, asıl oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptıkları...

Kantin nedir ne demektir? Anlamı

Okul kantini Kantin, okul, üniversite, fabrika, askeri kışla vb. yerlerde bazı yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer. Kantin an...

Kantat nedir ne demektir? Anlamı

Kantat, kahramanlık ya da din konularında yazılan koşuk ya da bu şiirin tek ya da çok ses eşliğinde oda, konser ve kilise müziği olarak hazı...

Kan taşı nedir ne demektir? Anlamı

Berberlerin kullandığı kan taşı Daha çok berberlerce, tıraş sırasında kesilen yüzdeki kanı durdurmak için kesiğe sürülerek kullanılan...

Kant nedir ne demektir? Anlamı

Kant Kant, genellikle kahvehanelerde çay yerine içilen, şekerli sıcak suya limon eklenerek hazırlanan bir tür içecektir. Bahar başladı...

Kanon nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Belli bir alanda geçerli olan kural ve ilkelerin toplamı. Heykellerin orantıları için kullanılan çap ölçüsü. (müzik) Eşit ara...

Kano nedir ne demektir? Anlamı

Şeffaf kano Kürekle yürütülen çoğu zaman tek kişilik, güvertesiz, dar, uzun, hafif tekne. Bu güzel bölgeyi gezmenin en iyi yollarında...

Kanmak nedir? Kana kana ne demektir? Anlamı

Söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna inanmak, kanıkmak. Tatlı sözlere aldanmak. Bir gereksinmesini, bir isteğini yeterince kar...

Kaniş nedir ne demektir? Kaniş Köpeği

Kaniş köpeği Kaniş (zooloji) zeki, çok yetenekli, suda çok iyi yüzebilen, beyaz, kahverengi ya da siyah renkli, uzun ve kıvırcık tüyl...
1 Yorum

Kanıt nedir? Kanıtlamak ne demektir? Anlamı

Kanıt Kanıt, gerekli ve zorunlu sonuca ulaşan uslamlamanın dayandığı gerçek, kanıyı doğuran neden. Delil eş anlamı. Kanıtlama: (ma...

Kanırmak nedir? Kanırtmak ne demektir? Anlamı

Bir şeye kaba kuvvet ile döndürüp çevirerek, kastırarak, eğip zorlayarak yerinden çıkarmak, sökmek ya da çıkarmaya, koparmaya çalışmak. Olma...

Kanıksama nedir? Kanıksamak ne demektir? Anlamı

Çok tekrarlanmak yüzünden etkilenmez, tepki göstermez olmak, alışmak. Dayaktan korkmuyor, artık kanıksamış (kelime ile ilgili cümle). Bıkk...
8 Yorum

Kanguru nedir? Kangurugiller

Kanguru ve yavrusu Kanguru (zooloji) Avustralya'da sürüler halinde yaşayan, koyundan iri, otçul, ön ayakları kısa, art ayaklarıyl...

Kangal nedir ne demektir? Kangal Köpeği

Sivas kangal köpeği Tel, kurşun boru gibi uzun ve bükülebilir şeylerin halka biçiminde sarılmasıyla oluşan bağ. Bir kangal dikenli te...

Kanepe nedir ne demektir? Anlamı

Kanepe (çekyat) Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte, arkalığı ve kol dayayacak yerleri olan bazı modelleri yatağa dönüşebilen iki...

Kancabaş nedir ne demektir? Anlamı

İstanbul boğazında bir kancabaş tekne (denizcilik) Kereste, odun, kömür vb. taşımakta kullanılan bir tür gemi. (Eskiden) Hafif dona...