Kaportacı nedir? Kaportacılık ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir otomobilin yan kaportasını onaran kaportacı
Kaportacılık
Kaportacı otomobil kaportalarını (dış yapısını) yapan, onaran, düzelten veya boyayan kimse ve yapılan bu iş. Türkçedeki kaporta sözcüğü büyük bir olasılıkla İtalyanca "coperta"dan gelmiştir. Genel sözlük anlamı "örtü" olan İtalyanca "coperta" sözcüğü gibi "kaporta" da otomobillerde motorun bulunduğu bölümün üstünü örten kapak anlamına gelir. Bu addan türeyen "kaportacılık" otomobillerin çarpma sonucu eğilip biçimi bozulan saçtan yapılma tüm bölümlerinin çekiçle düzeltilerek eski durumuna getirilmesi amacını güden bir zanaat dalıdır.
( 0 soru/yorum )