Kapıkulu nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kapıkulu ocağı
Kapıkulu Ocağı
Kapıkulu (tarih) Osmanlı Devletinde, hükümet merkezinde ve sürekli görev başında bulunan ve devletten ulufe ve bahşiş adı altında para alan, yeniçerileri ve kapıkulu süvarilerini kapsayan, Osmanlı askeri gücünün çekirdeğini oluşturduğu kabul edilen askeri güç. Bu güç aynı zamanda taşrada garnizonlar şeklinde de görev yapardı.
( 0 soru/yorum )