kanunusani/kanunuevvel:

Kanunusani ve Kanunuevvel nedir ne demektir? Hangi aylardır?

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Kanunuevvel aralık ayının, kanunusani ise ocak ayının eski adıdır. Kanunuevvel ayına ait olan bu cetvelde 10 Kanunuevvel , 3 Kanunuevvel ve 11 Kanunuevvel tarihleriyle verilmiş üç istida hakkında ittihaz edilmiş olan mukarrerata dair İstida Encümeninden bazı şeyler soracağım (İlgili cümle kaynağı: Meclis-i Ayan). Hüseyin oğlu Topal Ahmet namına kanunusani 1932 tarihli 3 dönümlük, Mahmut oğlu Ahmet'e ait kanunusani 1933 tarihli...