Kanun nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde bir hakim tokmağı ile kalın bir kanun kitabı
Kanun kitabı
  1. Devletin yasama gücü tarafından herkesçe uyulmak için konulan her türlü kural, yasa.
  2. (tarih) Osmanlı Devletinde, hukukun şeriat hükümlerinin dışında kalan ya da bırakılan konuları düzenleyen geleneğe, örfe dayanan yasaların tümü.
  3. (müzik) Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, düz bir tahtaya gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen ve iki elin işaret parmaklarına takılan metal mızraplarla çalınan ince saz çalgısı.
  4. (yumuşak a ile) Eskiden yılın ilk ve son ayına verilen ad. Bunlardan yılın sonuncu ayına ilk ya da birinci kanun (kanunuevvel), birinci ayına da son ya da ikinci kanun (kanunusani) denirdi.


Dik duran bir kanun çalgısı
Kanun müzik aleti
  • Kanunen: Yasa gereğince, yasalar uyarınca.
  • Kanun namına: Kanun gereğince, kanun gücüyle.
( 0 soru/yorum )