Kaparo (kapora) nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir maket ev altındaki imzalanan bir sözleşme üzerindeki kaparo parası
Kaparo
Bir sözleşmenin yapılması sırasında taraflardan birinin diğerine antlaşmadan caymayacağını garanti etmek için verdiği güvence parası, pey akçesi.


  • Kaporalı Satış: Kapora, bir alış-veriş başlangıcında satış bedelinin tamamının peşin olarak verilmediği durumlarda, alıcı veya satıcının caymasını önlemek amacıyla önden verilen bir miktar paradır. Kaporalı satış; bir malı satın almaya niyetlenen alıcının, satıcıya bedelden bir bölümünü, satış gerçekleşirse, önden verilen meblağın (kaparonun) satış bedelinden düşülmesi; gerçekleşmezse bağış (hibe) sayılması şartıyla verilerek yapılan satıştır. Ancak cayma halinde varsa zararın giderilmesinden sonra kalan kısmın iade edilmesi daha uygun olanıdır.
( 0 soru/yorum )