Kanunname nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Arapça yazılı Kanunname-i Ali Osman
Kanunname-i Ali Osman
  1. (Arapça) Yasa Kitabı. Bir konuyla ilgili yasaları kapsayan kanun kitabı.
    Kanunname-i Ali Osman.
  2. (tarih) Osmanlı Devletinde şeriat kurallarının dışında kalan ve devletin işleyişiyle ilgili konuları düzenlemek ya da kurala bağlamak üzere bir hükümdar adıyla çıkarılan kurallar bütünü.
    Fatih Kanunnamesi.
  3. (tarih) Osmanlı Devletinde, fethedilen topraklarda mülki ve mali kuralları, genellikle yerel geleneklere göre düzenleyen, saptayan ve o bölgeye ilişkin tahrir defterinin başına eklenen belge.
    Budin Kanunnamesi.
( 0 soru/yorum )