Kapı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde yıldız ve çeşitli süsleme motifleri bulunan el oyması eski bir kapı
Eski kapı
 1. Bir yere girip çıkarken içinden geçilen, açılıp kapanma düzeni olan yer ve bu yerin açık ya da kapalı durumda olmasını sağlayan bir ya da birkaç kanattan oluşan nesne.
 2. Giderlere yol açan gereksinme.
  Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı.
 3. (Tavla oyununda) Pul dizilen, ikizkenar üçgen biçimindeki 24 bölmeden her biri.
 4. (Eskiden devlet işlerinin bu işlerle görevli kişilerin evlerinde ve bu evlerin kapısında görülmelerinden ötürü) Devlet dairesi.
  Devlet kapısı.
 5. (mecazi) Olarak, gerçekleşmesi olanaklı olan şey.
 6. (spor) Kayakta, slalom yarışmalarında yarışçıların geçmek zorunda oldukları, iki çatma arasındaki aralık.
 7. Bağlanılarak geçim ya da toplumsal güç sağlanan kişi ya da kurum; böyle bir ilişki sağlanılan yerin durumu. → maiyet


Kapı ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


Modern bir çelik kapı
Modern çelik kapı
 • Kapı ağası: (tarih) Osmanlı Devletinde Enderun'daki ak ağaların en üstü, Enderun'un amiri.
 • Kapı kasası: Kapı boşluğunu çevreleyen doğrama işi.
 • Kapı çuhadarı: Osmanlı Devletinde, resmi dairelerde ayak işleriyle ve özellikle haber ve belge getirip götürmekle görevli kişi.
 • Kapı dikmesi: Kapı boşluklarının iki yanına konan ağaç dikme.
 • Kapı halkı: Osmanlı Devletinde beylerbeyi ve vezirlerin maiyetlerinde bulunan, seferlere onlarla katılıp görev yerlerinde asayişi ve güvenliği sağlayan askeri ve idari tüm görevliler.
 • Kapı kahyası: Osmanlı Devletinde, bir ilin ya da bir dairenin Babıali'de görülecek işlerini yürütmekle görevli kimse.
 • Kapı kanadı: Birden fazla parçadan yapılan (iki kapılı) kapıların her bir parçası (kapısı).
 • Kapı kuzusu: Büyük bir kapının içinde ya da yanında bulunan küçük kapı.
 • Kapı revakı: Kapı önünde sütunlarla yapılan üzeri örtülü sundurma.
 • Kapı tacı (tepeliği): Kapıların üstüne süs olarak konulan ve bir taç gibi duran bölüm.
 • Kapı üstü kitabesi: Eski Türk evlerinin kapıları üzerindeki tahta oymalı, yaldızlı süslemeler.
( 0 soru/yorum )