Kaplama nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Altın kaplama Lamborghini marka spor otomobil
Altın kaplama Lamborghini
  1. Kaplamak eylemi.
  2. Bir şeyin dışına süsleme, sağlamlaştırma ya da dış etkilerden koruma amacıyla geçirilen veya kimyasal tekniklerle tutunması sağlanan, başka bir maddeden oluşan kat veya katman.
  3. Bu şekilde üstü kaplanmış olan.
    Altın kaplama saat.
  4. Kalınlığı 5 mm'den az, ince ağaç levha.
  5. (denizcilik) Yelkenli gemilerde, ana direklere maçunalarını oturtmak için, direklerin iki yanına vurulan ağaçlar.


  • Kaplama alıştırma makinesi: Kontrplak sanayi ve mobilya fabrikalarında iki kaplama tabakasını yan yana kusursuz alıştırmada kullanılan makine.
  • Kaplama malzemesi: Yeni dökülen beton üzerine püskürtülen reçineli emülsiyon.
( 0 soru/yorum )