Kayırmak nedir? Kayırıcılık ne demektir? Anlamları

Koruyarak başarısını sağlamak, elinden tutmak, arka çıkmak, himmet etmek eş anlamı. Zayıfları kayırmak. Birini, başkaları ya da işin zarar...

Kayın nedir ne demektir? Anlamı

Kayın ağacı ve yaprağı Kayıngillerin örnek bitkisi olan kerestelik orman ağacı. Karı ya da kocaya göre birbirlerinin erkek kardeşi, ...

Kayık nedir ne demektir? Anlamı

Kayık, sandal Kürek ya da yelkenle yürütülen küçük tekne. Kayık, dalgalara hafifçe bata çıka, keyifle ilerliyordu. (R. Özdek) Kar ve...

Kaydırak nedir ne demektir? Anlamı

Kaydırak Yassı, kaygan ve irice çakıl. Bu tür bir çakılı ayakla kaydırarak oynanan çocuk oyunu. Çocuk park ve bahçelerinde, çocukla...

Kaya tuzu nedir ne demektir?

Kaya tuzu Doğada billur durumunda bulunan tuzdur. Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. İzometrik kristalleri oluşturur. Minera...

Kayak nedir? Kayakçı ne demektir? Anlamı

Kayakçı Kar ya da su üzerinde kayarak yol almak için ayaklara takılan uzun, tahta basacak. (spor) Bunlarla yapılan kayma sporu. Su...

Kayaç nedir ne demektir? Anlamı

Kayaç Kayaç (yerbilim) yer kabuğunu oluşturan, doğal süreçler sonucunda bir araya gelmiş mineraller içeren, gerek sert kaya gerek bun...

Kaya nedir? Kayalık ne demektir? Anlamı

340 tonluk büyük kaya parçası Büyük ve sert taş kütlesi. Kayalık: Kayası çok olan (yer). Kaya gibi: (deyiminin anlamı) Pek sağl...

Kavuştak nedir ne demektir? Anlamı ve Örneği

(edebiyat) Şarkı ve türkülerde tekrarlanan dize, nakarat eş anlamı. Halk türkülerinde her haneden sonra tekrarlanan dize ya da dizeler, b...

Kavuşma nedir? Kavuşmak ne demektir? Anlamı

Sevgiliye kavuşmak Yokluğu çekilen bir şeye ya da bir kimseye erişmek. Ayrılık sona erdi, artık kavuşacağız. Gidip katılmak. Kızılır...

Kavurma nedir? Kavurmak ne demektir? Anlamı

Donmuş kavurma et Kavurmak eylemi. Kavrulmuş. Tencerede pişirilip kendi yağıyla kızartıldıktan sonra dondurulup saklanan et. K...

Kavurga nedir ne demektir? Anlamı

Kavurga Mısır, buğday gibi tanelerin kuruyemiş gibi yenmek üzere kavrulmuş hali. Kavurga karın doyurmaz: (atasözünün anlamı) Bir...

Kavuk nedir? Kavuklu ne demektir? Anlamı

Mevlevi Kavuğu Pamuktan yapılan ve çevresine sarık sarılan erkek başlığı. Mesane. Kavuklu: Kavuk giymiş. Orta oyununda baş r...

Kavşak nedir ne demektir? Anlamı

Dönel kavşak Irmak, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri ya da birleştikleri yer. Kavşak, farklı istikametlerdeki yolların bi...

Kavruk nedir? Kavrukluk ne demektir? Anlamı

Kavrulmuş. Yaz gelir hava sıcak mı sıcak Kavun çatlar, mısır patlar Ten yanar kavruk mu kavruk. (Kelime ile ilgili cümle: H. Erdem) Kuruma...

Kavramcılık nedir ne demektir? Anlamı

Kavramcılık (felsefe) tümellerin (tüm varlıkların) kendinde varlıklar olmadığını, zihnin bir kurgusu olduğunu bildiren skolastik öğreti...

Kavrama nedir? Kavramak ne demektir? Anlamı

Kavramak eylemi. Ahşap evlerde ucu çivi ya da cıvatayla tutturulan ağaç kuşak. Debriyaj. Kavramak: Elle sıkıca tutmak. Kabzayı kav...

Kavram nedir? Kavramsal ne demektir? Anlamı

(felsefe) Genel ya da soyut fikir. Soyut ya da somut tüm varlıkların zihnimizdeki açık seçik ve temel bilgisi. Kant'a göre, mutlak o...

Kavlak nedir? Kavlamak ne demektir? Kavlama Anlamı

Kabuğu dökülmüş, kabuğu soyulmuş, kabuksuz. Kavlak bir ağaç. Güneşten derisi soyulan (kişi). Kavlama: Kavlamak eylemi. Asmalarda (ü...

Kavkı nedir? Kavkılı ne demektir? Anlamı

Midye, salyangoz gibi kabuklu yumuşakçaların kireçten, sert kabuğu. Kavkılı: Kavkısı olan. İçinde kavkı bulunan. Kavkılı kum: Fosi...

Kavitasyon nedir ne demektir? Anlamı

Kavitasyon (fizik) akışkanlar mekaniğinde, su içindeki cismin (türbin, pervane vb.de) yüksek hızlara erişildiğinde akışkan içinde sıvı içer...