kayaç:

Kayaç nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Üzerinde değişik renklerde desenler bulunan bir kayaç
Kayaç
Kayaç (yerbilim) yer kabuğunu oluşturan, doğal süreçler sonucunda bir araya gelmiş mineraller içeren, gerek sert kaya gerek bunun üstünde örtü olarak bulunan pekişmemiş moloz yığını biçimindeki heterojen külte.