Kayaç nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde değişik renklerde desenler bulunan bir kayaç
Kayaç
Kayaç (yerbilim) yer kabuğunu oluşturan, doğal süreçler sonucunda bir araya gelmiş mineraller içeren, gerek sert kaya gerek bunun üstünde örtü olarak bulunan pekişmemiş moloz yığını biçimindeki heterojen külte. Yer kabuğunu oluşturan üç temel kayaç türü vardır:

  1. Magmatik Kayaçlar: Magmanın derinlerde soğuması ve katılaşması ile oluşan Plütonik Kayaçlar (Derinlik Kayaçları), yüzeyde soğuyup katılaşmasıyla oluşan Volkanik Kayaçlar (Yüzey Kayaçları) ve yüzeye yakın kesimlerde oluşan Damar Kayaçlarından (Yarı Derinlik Kayaçları) oluşur.
  2. Sedimanter (Tortul) Kayaçlar: Önceden oluşmuş kayaçların parçalanması, taşınması, çökelmesi ve taşlaşmasıyla oluşur.
  3. Metamorfik (Başkalaşım) Kayaçlar: Minerallerin yüksek basınç ve sıcaklık altında değişime uğrayarak yeniden kristalleşmesi ile oluşur.
( 0 soru/yorum )