Kavramcılık nedir ne demektir? Anlamı


kavramcılık
Kavramcılık (felsefe) tümellerin (tüm varlıkların) kendinde varlıklar olmadığını, zihnin bir kurgusu olduğunu bildiren skolastik öğreti, konseptüalizm. Kavramcılık kısaca ve basitçe "Kavramlar tikel (tek, cüz'i) varlıkların özü olarak vardırlar, varlıkları tikellerle mümkündür. Zihin, kavramları tikel varlıklardan soyutlayarak ortaya çıkartır. Onlara isimler ve simgeler takar" diyen felsefi akımdır. (Ö. Sevinçgül)
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.