Kavramcılık nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kavramcılık (felsefe) tümellerin (tüm varlıkların) kendinde varlıklar olmadığını, zihnin bir kurgusu olduğunu bildiren skolastik öğreti, konseptüalizm. Kavramcılık kısaca ve basitçe "Kavramlar tikel (tek, cüz'i) varlıkların özü olarak vardırlar, varlıkları tikellerle mümkündür. Zihin, kavramları tikel varlıklardan soyutlayarak ortaya çıkartır. Onlara isimler ve simgeler takar" diyen felsefi akımdır. (Ö. Sevinçgül)
( 0 soru/yorum )