Kaput bezi nedir ne demektir? Anlamı

Kaput bezi, Amerikan bezi Düz ve kaba pamuk dokuma, Amerikan bezi. Kaput bezi bir pamuklu düz dokuma türüdür. Atkı ve çözgüsünde gene...

Kapsam nedir ne demektir? Anlamı

Bir sınır içine alma durumu. Sınırları içine başka konu ya da anlamları alma durumu. Düşünce suçlarının af yasası kapsamına alınması için ...

Kaput nedir ne demektir? Anlamı

Araç kaputu (siyah bölüm) Otomobil, kamyon gibi motorlu taşıtlarda kaportanın motor bölümünü örten açılır kapanır kapak. Aracın şoför...

Kaptan nedir ne demektir? Anlamı

Gemi kaptanı Gemilerin yönetimiyle görevli en yüksek yetkili, gemi komutanı. (spor) Takım oyunlarında, oyuncuları oyun içinde yönet...

Kapsül nedir ne demektir? Anlamı

İlaç kapsülü (kimya) Laboratuvarlarda bazı maddeleri eritmek ya da bazı sıvıları buharlaştırmak için kullanılan yarı küre biçiminde,...

Kapsama nedir? Kapsamak ne demektir? Anlamı

Kapsama işareti İçine almak, sınırlarının içine almak. Öğretim, öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmak ve öğrencinin zihinsel güçlerin...
3 Yorum

Kaportacı nedir? Kaportacılık ne demektir? Anlamı

Kaportacılık Kaportacı otomobil kaportalarını (dış yapısını) yapan, onaran, düzelten veya boyayan kimse ve yapılan bu iş. Türkçedeki k...

Kaporta nedir ne demektir? Anlamı

Otomobil kaportası Otomobillerin motor, sürücü ve yolcu bölümleri ve diğer aksamlarını kapatan metal örtü. Doğal olarak, biçimli kapo...

Kapok nedir ne demektir? Anlamı

Kapok Kapok, kapok ağacı denilen tropikal bir ağacın, suda batmayan ıslanmayan ve bu nedenle can simidi, cankurtaran yeleği gibi şeyle...

Kapmak nedir ne demektir? Anlamı

Ansızın yakalayıp almak. Kalemi elimden kaptı. Isırıp parçalamak. Sürüden ayrılanı kurt kapar (Atasözü). Koparmak, kıstırmak. Makine parm...

Kapma nedir ne demektir? Anlamı

Kapmak eylemi. Kaparak elde edilen. (coğrafya) Yatağını hızla değiştiren güçlü bir akarsuyun, güçsüz bir başka akarsuya doğru uzanarak o...

Kaplıca nedir ne demektir? Anlamı

Kaplıca Sıcak yeraltı sularından yararlanmak için yeryüzüne çıktıkları kaynakların çevresine kurulan havuzlu hamam görünümündeki tesi...
1 Yorum

Kaplan nedir?

Kaplan Kaplan, (zooloji) etçiller takımının kedigiller familyasından, aslan iriliğinde, ondan daha çevik ve saldırgan, enine kara çiz...

Kaplamak nedir ne demektir? Anlamı

Her yanını örtmek. Koltuğa kumaş kaplamak. Bulunduğu yeri yayılıp doldurmak. Ortalığı duman kapladı. Bastırmak, bürümek. Ortalığı bir ses...

Kaplama nedir ne demektir? Anlamı

Altın kaplama Lamborghini Kaplamak eylemi. Bir şeyin dışına süsleme, sağlamlaştırma ya da dış etkilerden koruma amacıyla geçirilen v...

Kapitone nedir ne demektir? Anlamı

Kapitone mont İki kumaş katmanından oluşan içi pamuk, yün gibi maddelerle doldurulmuş yer yer bastırılarak dikilmiş (yorgan, mont, giy...

Kapış nedir? Kapışmak ne demektir? Anlamı

Birlikte bir şeyin üzerine üşüşüp aceleyle almak. Kavgaya ya da güreşe tutuşmak. Yarışmak, yarışa başlamak. İlgili deyimler ve anlam...

Kapıkulu nedir ne demektir? Anlamı

Kapıkulu Ocağı Kapıkulu (tarih) Osmanlı Devletinde, hükümet merkezinde ve sürekli görev başında bulunan ve devletten ulufe ve bahşiş ...

Kapıya çıkma nedir ne demektir? Anlamı

Osmanlı Devletinde, acemioğlanların yeniçeri ocağına geçmeleri ve Enderun'da yetiştirilen ya da görev yapanların, zamanı geldiği, gerekt...

Kapçak nedir ne demektir? Anlamı

Kapçak (kanca) Uzun saplı büyük kanca. (askeri terim) Eskiden kale kuşatmalarında askerlerin kale surlarına tırmanmak için ucuna ip...

Kapasite nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin içine sığdırılabilirlik, kapsadığı nicelik, alım. Otomobilin yolcu kapasitesi 5 kişidir. (fizik) → Sığa. (mecazi) Kavrayış, a...

Kapı nedir ne demektir? Anlamı

Eski kapı Bir yere girip çıkarken içinden geçilen, açılıp kapanma düzeni olan yer ve bu yerin açık ya da kapalı durumda olmasını sağl...

Kaparo nedir? Kaparo ne demektir? Anlamı

Kaparo Bir sözleşmenin yapılması sırasında taraflardan birinin öbürüne antlaşmadan caymayacağını garanti etmek için verdiği para, pey...

Kapama nedir ne demektir? Anlamı

Kapama Kapamak eylemi. Üzeri taze soğan ve marulla örtülerek pişirilen kuzu eti yemeği. (Eskiden) Üst baş, giyecek takımı. (askeri...

Kapak nedir? Kapağı atmak ne demektir? Anlamı

Kitap kapağı örneği Bir kabı ya da açıklığı kapamaya yarayan nesne. Tencere kapağı. Dolap, sandık vb. şeylerin açılıp kapanan kısmı....

Kap nedir? Kabına sığmamak ne demektir? Anlamı

Plastik vakumlu yemek kabı İçine yiyecek, içecek, sıvı, katı ya da gaz herhangi bir şeyi alabilecek her türlü oyun nesne. Yemek kabı....

Kanyon nedir ne demektir? Anlamı

Büyük kanyon (Amerika - Arizona) Kanyon daha çok kireç taşı, kum taşı gibi suyu kolaylıkla geçiren katmanlar içinde görülen, akarsular...

Kanunusani ve Kanunuevvel nedir ne demektir? Hangi aylardır?

Kanunuevvel aralık ayının, kanunusani ise ocak ayının eski adıdır. Hüseyin oğlu Topal Ahmet namına kanunusani 1932 tarihli 3 dönümlük, Mahmu...

Kanunname nedir ne demektir? Anlamı

Kanunname-i Ali Osman (Arapça) Yasa Kitabı. Bir konuyla ilgili yasaları kapsayan kanun kitabı. Kanunname-i Ali Osman. (tarih) Osma...

Kanuni nedir ne demektir? Anlamı

Kanuni Sultan Süleyman (Arapça) Yasaya uygun, yasalı. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine "Kanuni" denmesinin sebebi, ...

Kanun nedir ne demektir? Anlamı

Kanun kitabı Devletin yasama gücü tarafından herkesçe uyulmak için konulan her türlü kural, yasa. (tarih) Osmanlı Devletinde, hukuk...

Kanton nedir ne demektir? Anlamı

Bir ülkenin, idari ya da sınırsal alt birimlerinden her birine verilen addır. Örneğin bu bir coğrafi bölge ya da bir eyalet olabilir. İsvi...

Kanto nedir? Kantocu ne demektir? Anlamı

Kanto (tiyatro) Eskiden tuluat tiyatrolarında, asıl oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptıkları...

Kantin nedir ne demektir? Anlamı

Okul kantini Kantin, okul, üniversite, fabrika, askeri kışla vb. yerlerde bazı yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer. Kantin an...

Kantat nedir ne demektir? Anlamı

Kantat, kahramanlık ya da din konularında yazılan koşuk ya da bu şiirin tek ya da çok ses eşliğinde oda, konser ve kilise müziği olarak hazı...

Kan taşı nedir ne demektir? Anlamı

Berberlerin kullandığı kan taşı Daha çok berberlerce, tıraş sırasında kesilen yüzdeki kanı durdurmak için kesiğe sürülerek kullanılan...