Kapak nedir? Kapağı atmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde bir kumsaldaki ayak izlerinin bir resmi olan kitap kapağı örneği
Kitap kapağı örneği
 1. Bir kabı ya da açıklığı kapamaya yarayan nesne.
  Tencere kapağı.
 2. Dolap, sandık vb. şeylerin açılıp kapanan kısmı.
  Sandık kapağı.
 3. (matematik) Bir küre yüzeyinin, merkez dışından geçen bir düzlemle kesilmesi durumunda ayrılan parça.
 4. Kitap, defter, dergi gibi şeylerin dış kabı.
  Kitap kapağı.
 5. (biyoloji) Kimi organların açılıp kapanmasını sağlayan kas.
  Kalp kapağı.
 6. Tomruğun temizlenmesi sırasında yanlardan kesilen bir yanı düz, bir yanı dışbükey parça.


 • Kapak düzeni (kompozisyon): Kitap, dergi gibi şeylerin kapağındaki resim, desen ve bu resim, desen vb.nin kapağa yerleştirilmiş biçimi.
 • Kapak resmi: Derginin kapağında yer alan resim.
 • Kapak süslemesi: Kitap, dergi ya da yazma kitaplarda ilk sayfaya ya da kapağa yapılan süsleme.
 • Kapak taşı:
  1. Ortası delik, yakut vb. değerli taş.
  2. Telefon şebekesi ve kanalizasyon bakımı için bırakılmış delikleri örten taş.


İlgili deyimler ve anlamları


 • (Bir yere) kapağı atmak: (Sıkıntılı bir yerden sıkıntısız) Bir yere sığınmak.
  Bu iş de zor olmamış, Muhittin Paşa dikiş tutturamayacağını anlayarak kapağı İstanbul'a atmıştı. (İlgili cümle kaynağı: S. Kocagöz)
 • (Bir yere) kapağı dar atmak: Telaşla bir yere sığınmak, kaçıp kurtulmak.
( 0 soru/yorum )