Dağ keçisi nedir?

Dağ keçisi Dağ keçisi, (zooloji) boynuzlugillerden, Avrupa dağlarında küçük sürüler halinde yaşayan, kayadan kayaya büyük bir çevikli...

Daği nedir ne demektir? Anlamı

Daği, uzun havayı andıran, klasik müzikle halk müziği arasında yer alan ve daha çok dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamı: Bestenin y...

Daktiloskopi nedir neyi inceler?

Daktiloskopi - Parmak izi analizi Daktiloskopi, (daktilos: parmak, skopevo: gözlemek) parmak izinden kimlik bulma yöntemi, parmak izi...

Çakaloz nedir ne demektir? Anlamı

Çakaloz topu Eskiden küçük savaş gemilerinde kullanılan daha geniş bir bölgeye tesir etmek için mermi olarak gülle yerine çakıl taşı veya ça...

Bakiye nedir ne demektir? Anlamı

Muhasebede, bir hesabın borç ve alacak toplamları arasındaki fark. Bir hesaplaşmadan veya mahsuplaşmadan sonra ödenmesi veya tahsil edilme...

Naip nedir ne demektir? Anlamı

Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi alıncaya kadar geçici olarak yüklenen, ona vekalet eden kimse, vekil. Eskiden, kadı vekili: Naip, at...

İbra nedir ne demektir? Anlamı

Aklama, temize çıkarma. Suçsuz ya da borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarma. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonu...

Façeta nedir ne demektir? Anlamı

Façeta, yontulmuş elmasın yüzlerinin her biri, genel olarak da değerli taşların ve cam eşyaların köşeli olarak yontulmuş yüzlerinden her bir...

Ün nedir? Ünlü ne demektir? Anlamı

İyi bir nitelikle bilinip herkesçe tanınmış olma durumu (şöhret, şan, nam eş anlamları): Hem de çağ açıp çağ kapayan, ünü bütün dünyaya İst...
1 soru/yorum

Ülke nedir ne demektir? Anlamı

Devletlerin egemenliği altında bulunan, üzerinde ulusların yaşadığı, uluslar arası antlaşmalara dayalı sınırlarla çevrili toprakların tümü....

Tabla nedir ne demektir? Anlamı

Üzerinde yerde yemek yenen ve hamur açılan ahşap yemek tablası Satıcıların ve sofra hizmeti görenlerin kullandığı, üstüne genellikle ...

Çala nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çala, bazı adların başına getirilerek onların belirli bir işte gelişigüzel, durmadan, ara vermeden, hızlı hızlı ve aşırı ölçüde kullanıldıkl...