Dağ keçisi nedir?

Dağ keçisi Dağ keçisi, (zooloji) boynuzlugillerden, Avrupa dağlarında küçük sürüler halinde yaşayan, kayadan kayaya büyük bir çevikli...

Daği nedir ne demektir? Anlamı

Daği, uzun havayı andıran, klasik müzikle halk müziği arasında yer alan ve daha çok dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamı. Bestenin y...

Daktiloskopi nedir neyi inceler?

Daktiloskopi - Parmak izi analizi Daktiloskopi, (daktilos: parmak, skopevo: gözlemek) parmak izinden kimlik bulma yöntemi, parmak izi...

Ban nedir? Banlamak ve banlanmak ne demektir? Anlamları

(Hırvatça, tarih) Eskiden Macaristan ve Yugoslavya dolaylarında sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. Yasaklamak, menetmek, ...

Nobran nedir? Nobranlık ne demektir? Anlamı

Nobran, davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan. Bir kimseye nobran olduğunu söylemekte bir bakıma nobranlıktır. Duyarsız, dan dun, gönü...

Çakırdoğan nedir? Çakırdoğan kuşu

Çakırdoğan kuşu Çakırdoğan: (zooloji) Kartalgillerden, sırtı kahverengi ya da kül rengi ve enine çizgili, oldukça uzun kuyruklu, orma...

Çakır nedir ne demektir? Çakır ne renktir? Anlamı

Çakır göz Açık mavi hareli ela renkli (göz). Önceleri mavi gözlüm diye severlermiş, sonraları çakır gözlü olmuşum daha sonraları da y...

Çakıl nedir? Çakıl taşı ne demektir?

Çakıl taşı Çakıl akarsular tarafından taşınarak ya da deniz kıyılarında dalga hareketleriyle sürüklenerek yuvarlaklaşmış ve yüzeyi dü...

Çakaloz nedir ne demektir? Anlamı

Çakaloz, eskiden küçük savaş gemilerinde kullanılan daha geniş bir bölgeye tesir etmek için mermi olarak gülle yerine çakıl taşına benzeyen ...

Bakiye nedir ne demektir? Anlamı

Bakiye, muhasebede, bir hesabın borç ve alacak toplamları arasındaki fark. Bir hesaplaşmadan veya mahsuplaşmadan sonra ödenmesi veya tahsi...

Naip nedir ne demektir? Anlamı

Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi alıncaya kadar geçici olarak yüklenen, ona vekalet eden kimse, vekil. Eskiden, kadı vekili. Naip, at...

Nakşetmek nedir ne demektir? Anlamı

"Zihne iyice yerleştirmek, ... perçinlemek" anlamında kullanılan zihne nakşetmek deyişinde geçer. Süslemek, bezemek, nakış yapma...

Nakli nedir? Nakli yekün ne demektir? Anlamı

Akla değil nakle dayanan, yani söylenegelen, rivayetle öğrenilen (gerçek). Devreden. Nakli mazi: Belirsiz geçmiş kipi, -miş'li geç...

Uğrak nedir? Uğrak yeri ne demektir? Anlamı

Gelip gittikçe sık sık uğranılan yer. Burası gemicilerden başka İstanbul'un en sefil haytaları, kopukları ve kabadayı bozuntularının da...

İbra nedir ne demektir? Anlamı

Aklama, temize çıkarma. Suçsuz ya da borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarma. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonu...

Façuna nedir? Façuna etmek ne demektir? Anlamı

Façuna edilen bir halat Façuna, bir halatı hava koşullarından ve sürtünmeden korumak amacıyla tel ya da sicimle sık ve sıkıca sarma iş...

Façeta nedir ne demektir? Anlamı

Façeta, yontulmuş elmasın yüzlerinin her biri, genel olarak da değerli taşların ve cam eşyaların köşeli olarak yontulmuş yüzlerinden her bir...

Ün nedir ne demektir? Anlamı

İyi bir nitelikle bilinip herkesçe tanınmış olma durumu. Şöhret, şan, nam eş anlamları. Ünü bütün dünyaya yayılmıştır. Ses. Ün almak ...
1 Yorum

Ülke nedir ne demektir? Anlamı

Devletlerin egemenliği altında bulunan, üzerinde ulusların yaşadığı, uluslar arası antlaşmalara dayalı sınırlarla çevrili toprakların tümü....

Şehadetname nedir? Şahadetname ne demektir? Anlamı

Hava Mektebinden alınmış bir Şehadetname. Okul bitirme belgesi. İlkokul şehadetnamesi. Belge. İyi hal şehadetnamesi. Diploma, sert...

Tabla nedir ne demektir? Anlamı

Tabla - Üzerinde yerde yemek yenen ve hamur açılan ahşap yemek sofrası Satıcıların ve sofra hizmeti görenlerin kullandığı, üstüne ge...

Çala nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çala, bazı adların başına getirilerek onların belirli bir işte gelişigüzel, durmadan, ara vermeden, hızlı hızlı ve aşırı ölçüde kullanıldıkl...