bakiye:

Bakiye nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Muhasebede, bir hesabın borç ve alacak toplamları arasındaki fark.
  2. Bir hesaplaşmadan veya mahsuplaşmadan sonra ödenmesi veya tahsil edilmesi gereken tutar. Cari hesap sözleşmesinin sonunda ortaya çıkan son bakiye borçlu tarafından alacaklıya ödenir.
  3. Artık, artakalan, geri kalan şey. Burası bir imparatorluk bakiyesi ve bu bakiyenin mantığı üzerinden yeni bir yapılanma lazım. (İlgili cümle kaynağı: M. Yüksel)
  4. Kalıntı. Dedelerimizden dinlediğimiz birkaç sohbet bakiyesi, oradan buradan işittiğimiz bazı tarih ve ibret numunesi... O kadar! (F. Duman)