Bakiye nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Muhasebede, bir hesabın borç ve alacak toplamları arasındaki fark.
  2. Bir hesaplaşmadan veya mahsuplaşmadan sonra ödenmesi veya tahsil edilmesi gereken tutar: Cari hesap sözleşmesinin sonunda ortaya çıkan son bakiye borçlu tarafından alacaklıya ödenir.
  3. Artık, artakalan, geri kalan şey: Burası bir imparatorluk bakiyesi ve bu bakiyenin mantığı üzerinden yeni bir yapılanma lazım. (İlgili cümle kaynağı: M. Yüksel)
  4. Kalıntı: Dedelerimizden dinlediğimiz birkaç sohbet bakiyesi, oradan buradan işittiğimiz bazı tarih ve ibret numunesi... O kadar! (F. Duman)
( 0 soru/yorum )