İbra nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Aklama, temize çıkarma.
  2. Suçsuz ya da borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarma.
  3. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borçlunun borcundan kurtulması.


  • İbra kağıdı: Temize çıkarma, aklama belgesi.
  • İbra sözleşmesi: Borcu ortadan kaldırıcı anlaşma.
  • İbra vasiyeti: Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla lehine vasiyet yapılan kimseyi borçtan kurtarması.
( 0 soru/yorum )