Nakli nedir? Nakli yekün ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Akla değil nakle dayanan, yani söylenegelen, rivayetle öğrenilen (gerçek).
  2. Devreden.

  • Nakli mazi: Belirsiz geçmiş kipi, -miş'li geçmiş, öğrenilen geçmiş zaman.
  • Nakli şahadet: Davalının gıyabında görülen davalarda, davacı tarafından getirilen ve bulundukları yerde dinlenen tanıkların açıklamaları.
  • Nakli yekün: Devreden toplam. Önceki bir sayfanın toplamı sonraki bir sayfanın başına yazılırken kullanılır.
( 0 soru/yorum )