Ün nedir? Ünlü ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
 1. İyi bir nitelikle bilinip herkesçe tanınmış olma durumu (şöhret, şan, nam eş anlamları): Hem de çağ açıp çağ kapayan, ünü bütün dünyaya İstanbul'un fatihi olarak yayılan bir padişahtı bu... (T. Kılınç)
 2. Ağızdan çıkarılan veya kulaktan duyulan ses: Avlanırken ben bazımı (doğanımı) kaçırdım, Ün ettim, ünüme getiremedim. (Karacaoğlan)


 • Ün almak (kazanmak, salmak, yapmak): Herkesçe tanınmak, ünü herkesçe bilinmek ve her yerden duyulmak: Halk arasında "Somuncu Baba" nâmı ile ün almıştı. (Türk düşüncesi)
 • Üne kavuşmak: Meşhur olmak, şöhret bulmak: Einstein bundan sonra kısa bir sürede Dünya çapında üne kavuştu. (İlgili cümle kaynağı: O. Çakmak)
 • Ünlü:
  1. Herkesçe tanınan, ün salmış olan: Ünlü bir şarkıcı.
  2. (dilbilim) Ses tellerinin titreşimi sonucu ve ses yolunda herhangi bir engelle karşılaşmadan oluşan ses, sesli.
  3. (dilbilim) Bu sesi gösteren harf, sesli harf: a, e, ı, i, o, ö, u, ü harfleri birer ünlüdür.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Bağırmak çağırmak ses
4/12/18 18:08