Anayasa Nedir Ne Demektir? Anlamı

Anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kitabı Anayasa, bir devletin yapısını, biçimini belirten, yasama, yürütme ve yargı erklerinin ...

İç güvey nedir? İç güveysinden hallice ne demektir? Anlamları

Evlendikten sonra eşinin ailesinin evinde oturan damat demektir. İç güveysi gitmek : Kızın evinde oturmak üzere evlenmek. İç güveysinden ...

Can ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Can ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "can" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Can acısı : (deyiminin anlamı) A...
2 Yorum

Yanardöner nedir ne demektir? Anlamı

Yanardöner kumaş Yanardöner, kıpırdadıkça ya da farklı yön ve açılardan bakıldıkça renkleri ve dalgaları değişen kumaş, deri veya boy...

Aba nedir ne demektir? İlgili deyimler atasözleri ve anlamları

Aba yelek Dövme yünden (keçeden) ya da kalın iplik ve yünden örülerek yapılan eskiden cüppe, hırka, yelek, potur, çakşır, kalçın ve t...

Kilogram nedir? Kilo ne demektir? Anlamı

1 kilogram (kg) Kilogram, Fransa'nın Sevres kentinde bulunan Uluslararası Ağırlık ve Ölçü Bürosu'ndaki yüzde 90 platin ve yüzd...

Elektrik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Elektrik Enerjisi Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketiyle ortaya çıkan enerji biçimi. İlk kez, reçine çu...

Hezeyan Nedir Ne Demektir? Anlamı

Saçmalama, anlamsız, saçma sapan söz. Sayıklama. (psikoloji) Gerçek dünyayla hiçbir ilintisi olmayan, gerçek dışı düşünceye, saçmaya day...

Muvazzaf Nedir Ne Demektir? Anlamı

Görevli. Ödevli. İlgili kelimeler ve anlamları Muvazzaf hizmet : Askerlik çağına girince erkeklerin yapmakla ödevli bulunduğu askerlik gö...

Saat ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Saat İçinde "saat" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Saat başı galiba ! Bir toplantıda her kesin birden dalıp sust...

Ekmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Bir somun ekmek Ekmek ile ilgili atasözleri ve anlamları İçinde "ekmek" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: Ekme...
4 Yorum

Sevgi ve sevmek ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

İçinde "sevmek" kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları: Sevsinler : (deyiminin anlamı) Sevilmeyen, hoşa gitmeyen b...
3 Yorum

Laf nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Söz, lakırdı. Uygulanması olanaksız, boş ve değersiz düşünce. "Olmayacak şey" ya da "bu sözün hiçbir değeri yok" anla...

Muvazaa nedir? Muvazaalı ne demektir? Anlamı

Danışık, danışıklı iş. Olmayan bir durumu varmış gibi göstermek veya olduğundan başka anlatmak için önceden yapılan gerçekte olmayan sadec...

Bozkır nedir? Bozkır sanatı ne demektir? Anlamı

Bozkır, yağmur mevsiminde canlanan; ot, yosun, çalılık ve yer yer seyrek ağaçlıklardan oluşan kurakçıl bitki örtüsü ve böyle örtülü düzlük. ...

Ağız ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ağız Ağız ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "ağız" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Ağız alışkanlığı : (...
3 Yorum

Zaman ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Zaman İçinde "zaman" kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları: Zaman bırakmak : (deyiminin anlamı) Bir iş için...
8 Yorum

Üç etek nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Üç etek Üç etek, genellikle özel günlerde, düğünlerde veya kına gecelerinde giyilen üç parçadan oluşmuş etek, yırtmaçlı giysidir. Üç...

Liberal nedir ne demektir? Anlamı

Kişi özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, iktisadi teşebbüs özgürlüğü ve siyasal özgürlük yanlısı olan kişi; başkalarına karşı hoşgörülü olan kims...

Kıta nedir ne demektir? Anlamı

Yeryüzünde büyük kara parçası, ana kara. Dünyada 7 adet kıta vardır. Bunlar Avrupa, Asya, Afrika, Antartika, Avustralya (Okyanusya), Kuzey ...

Kamuoyu Nedir Ne Demektir? Anlamı

Belirli bir sorun üzerinde toplumsal katmanların ya da toplumun ortaklaşa yargısını dile getiren düşünce ve kavramların toplamı. Efkarı umu...

İthalat Nedir Ne Demektir? Anlamı

İthalat, bir ülkeye başka bir ülkeden alınan malların tümü, dış alım. İthalat kotaları : (iktisat) Bir maldan ne kadar ithalat yap...

Harita Nedir Ne Demektir? Anlamı

Harita (Latince) Yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı. Diğer ilgili kelime...

Anka Kuşu Nedir Ne Demektir? Anlamı

Zümrüdü Anka Kuşu Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan, bir efsane dağı olan Kaf Dağında yaşadığına inanılan büyük bir kuş, Z...

Mezhebi geniş ne demektir? Anlamı

Mezhebi geniş : (deyiminin anlamı) İffet konusunda geniş davranan. (İffet, cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık demektir.) Mezhebi...

Şemail nedir ne demektir? Anlamı

Dış görünüş. Şekli şemali düzgün birisi. Huy, karakter, tabiat. Şemail kelimesi "şimal"den türemiştir. Bu kelime "karakter,...

Şevket nedir? Şevketli ne demektir? Kısaca anlamları

Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet. İşte bu şevket, azamet ve adalet devirlerinin beslediği deha, Osmanlı coğrafyasını, hele İstanbul'u,...

Şedde nedir? Şeddeli eşek ne demektir? Anlamı

Şedde Arap alfabesinde bir ünsüzün iki yazılıymış gibi okunması gerektiğini gösteren işaret. Şedde belirmesi : (dil bilim) Arapça kimi ...

Kan nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Kan Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş,...
2 Yorum

Nükleer nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çekirdek ile ilgili, nükleus ile ilgili, çekirdeksel. (fizik) Atom çekirdeğiyle ilgili. Atom çekirdekleri parçalandığında veya bir...

İş ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İş ile ilgili deyimler ve anlamları İş İçinde "iş" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: İş açmak : Gereksiz yere u...

Diyar nedir? Diyar diyar gezmek ne demektir? Anlamı

Ülke, memleket. Evvel vakitte bir diyar vardı. Bu diyarda yaşayan her kim varsa, sultanından kölesine, çocuğundan ninesine, atasından dedes...

Gurbet nedir? Gurbet kuşu ne demektir? Anlamları

Gurbetteki bir kız Gurbet, yaşadığı bir hayli uzaklaşıp yurt dışı, yad el ve böyle bir yerde yaşamak. Gurbette ömrüm geçecek, bir dara...

Şeker nedir? Şeker kestirmek ne demektir? Anlamları

Şeker Birçok meyve, sap ve köklerin öz suyundan ya da nişastasından çıkarılan, karbon, oksijen ve hidrojenden bileşmiş bulunan, beyaz...

Ampul Nedir Ne Demektir? Anlamı

Ampul İçinde, elektrik akımıyla akkor durumuna gelerek ışık saçabilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış ya da çok alçak basınç...

Damat nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Damat (Kenan İmirzalıoğlu) Evlenmek üzere olan erkeğe düğün süresince verilen ad. Yakışıklı damadın koluna girip davetlilerin toplan...

Saklambaç nedir ne demektir? Kısaca nasıl oynanır?

Saklambaç oyunu (ebe sayarken) Saklambaç, oynayanlardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulmasına dayanan yaygın bir çocu...

Dudu nedir? Dudu dilli ne demektir? Anlamı

(Farsça) Eskiden kadınlara verilen bir unvan. Yaşlı ermeni kadını. Papağan. Dudu burnu hotoz : Eskiden İstanbul kadınları arasında ...

Bütçe Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bütçe Devlet, belediye, valilik gibi kamu kuruluşlarıyla özel dernek ve kuruluşların belirli bir dönem içindeki gelir ve gider tahmin...

EKG Nedir Ne Demektir?

EKG Terimleri Elektrokardiyogram ya da elektrokardiyografi için kullanılan kısaltmadır ve kalp atışlarının ritmini ölçmeye yarar. EKG ...

Almanak nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Eski takvim almanak Almanak, yılın bölümlerini, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri gösteren ve bir takım astronomik, meteorolojik, ...

Ekonomi Nedir Ne Demektir? Anlamı

Ekonomi Bir toplum ya da ülkedeki üretim, bölüşüm ve tüketim etkinliklerinin tümü, iktisat eş anlamı. Dünya ekonomisi. Tutum. Birazc...

Buz nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Buz Soğuk etkisiyle camsı, kırılgan, kristal yapılı biçimde katılaşan su, donmuş su. (ünlem) Pek soğuk bir etki uyandıran şey ya da...

Bilim Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bilim ve Teknoloji Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu edinip deney yollarıyla ve gerçekliğe dayanarak yasalara yükselmeye çalış...

Retrospektif Nedir Ne Demektir? Anlamı

Geriye dönük, geçmişe yönelik, geçmişe göre, dünden bugüne. Retrospektif bir bakış açısıyla olaylar izlenir. (A. S. Akçay) Bir sanatçının ...

Reomür nedir ne demektir? Anlamı

Reomür, erimekte bulunan buzun sıcaklığının 0 derece, kaynar suyun sıcaklığının da 80 derece olarak alınıp, arası seksene bölünerek derecele...

Şekerleme nedir? Şekerleme yapmak ne demektir? Anlamı

Şekerlemek eylemi. Şeker şerbeti içinde kaynatılıp şekerlendirilmiş kestane, incir, armut gibi yemiş. Renk, koku ve meyveyle işlenerek ya...

Şehit kimdir? Şehit düşmek ne demektir? Anlamı

Şehitler ölmez Şehitlik rütbesi, Allah (c.c.) tarafından müminlere ihsan buyrulan en yüksek manevi bir rütbedir. Buna ancak Allahü Tea...

Şehname nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Şehinşahname Sultan III. Murad devrine ait bir şehname Şehname, hükümdarların niteliklerini, yaşayışlarını, savaşlarını, üstün başar...

Şeftren nedir ne demektir? Anlamı

Şeftren, bir trenin yönetiminden sorumlu olan, yetkili görevli. Herhalde işin içinde bir iş olduğunu düşünmüş ve gidip şeftrene bir kadın yo...

Besleme ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "beslemek" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: Besle kargayı oysun gözünü : (atasözünün anlamı) Nankörlük eden ki...

Sakıt nedir? Sakıt olmak ne demektir? Anlamı

Düşen, düşmüş, sukut etmiş. Hükmü, önemi, değeri, kıymeti, geçerliliği kalmayan. Borçluya isnad olunamayan haller münasebetiyle borcun ifa...

Lavanta Nedir Ne Demektir?

Lavanta çiçeği Lavanta çiçeğinden yapılan ispirtolu koku esansı. Odada sürdüğü lavantanın hala kokusu vardır. (Karay) Lavanta çiçe...

Pazar nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Pazar yeri Belli bir şeyin satıldığı yer. Belli bir günde her türlü mal satıcılarıyla alıcıların toplanıp alışveriş ettikleri yer. ...