Anayasa nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Bir devletin yapısını ve biçimini belirten, yasama, yürütme ve yargılama organlarının kuruluş ve işleyişi...

Yanardöner nedir ne demektir? Anlamı

Yanardöner kumaş Yanardöner, kıpırdadıkça ya da farklı yön ve açılardan bakıldıkça renkleri ve dalgaları değişen kumaş, deri veya boy...

Elektrik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Elektrik Enerjisi Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketiyle ortaya çıkan enerji biçimi. İlk kez, reçine çu...

Hezeyan Nedir Ne Demektir? Anlamı

Saçmalama, anlamsız, saçma sapan söz. Sayıklama. (psikoloji) Gerçek dünyayla hiçbir ilintisi olmayan, gerçek dışı düşünceye, saçmaya day...

Muvazzaf nedir ne demektir? Anlamı

Kendisine bir görev verilmiş, bir görev ve hizmetle yükümlü olan (kimse), vazifeli, görevli: Takriben yirmibeş muvazzaf hoca ile yürütülecek...

Liberal nedir ne demektir? Anlamı

Kişi özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, iktisadi teşebbüs özgürlüğü ve siyasal özgürlük yanlısı olan kişi; başkalarına karşı hoşgörülü olan kims...

Kıta nedir ne demektir? Anlamı

Yeryüzünde büyük kara parçası, ana kara: Dünyada 7 adet kıta vardır. Bunlar Avrupa, Asya, Afrika, Antartika, Avustralya (Okyanusya), Kuzey ...

Kamuoyu Nedir Ne Demektir? Anlamı

Belirli bir sorun üzerinde toplumsal katmanların ya da toplumun ortaklaşa yargısını dile getiren düşünce ve kavramların toplamı. Efkarı umu...

İthalat Nedir Ne Demektir? Anlamı

İthalat, bir ülkeye başka bir ülkeden alınan malların tümü, dış alım. İthalat kotaları : (iktisat) Bir maldan ne kadar ithalat yap...

Harita Nedir Ne Demektir? Anlamı

Harita (Latince),  yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı. İlgili birleşik fii...

Anka Kuşu Nedir Ne Demektir? Anlamı

Zümrüdü Anka Kuşu Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan, bir efsane dağı olan Kaf Dağında yaşadığına inanılan büyük bir kuş, Z...

Şemail nedir ne demektir? Anlamı

Dış görünüş: Şekli şemali düzgün birisi. Huy, karakter, tabiat. Şemail kelimesi "şimal"den türemiştir: Bu kelime "karakter,...

Ampul Nedir Ne Demektir? Anlamı

Ampul İçinde, elektrik akımıyla akkor durumuna gelerek ışık saçabilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış ya da çok alçak basınç...

Bütçe Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bütçe Devlet, belediye, valilik gibi kamu kuruluşlarıyla özel dernek ve kuruluşların belirli bir dönem içindeki gelir ve gider tahmin...

EKG Nedir Ne Demektir?

EKG Terimleri Elektrokardiyogram ya da elektrokardiyografi için kullanılan kısaltmadır ve kalp atışlarının ritmini ölçmeye yarar. EKG ...

Ekonomi Nedir Ne Demektir? Anlamı

Ekonomi Bir toplum ya da ülkedeki üretim, bölüşüm ve tüketim etkinliklerinin tümü, iktisat eş anlamı: Dünya ekonomisi. Tutum: Birazc...

Retrospektif Nedir Ne Demektir? Anlamı

Geriye dönük, geçmişe yönelik, geçmişe göre, dünden bugüne: Retrospektif bir bakış açısıyla olaylar izlenir. (A. S. Akçay) Bir sanatçının ...

Reomür nedir ne demektir? Anlamı

Reomür, erimekte bulunan buzun sıcaklığının 0 derece, kaynar suyun sıcaklığının da 80 derece olarak alınıp, arası seksene bölünerek derecele...

Şeftren nedir ne demektir? Anlamı

Şeftren, bir trenin yönetiminden sorumlu olan, yetkili görevli: Herhalde işin içinde bir iş olduğunu düşünmüş ve gidip şeftrene bir kadın yo...

Lavanta Nedir Ne Demektir?

Lavanta çiçeği Lavanta çiçeğinden yapılan ispirtolu koku esansı: Odada sürdüğü lavantanın hala kokusu vardır. (Karay) Lavanta çiçe...