liberal:

Liberal nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kişi özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, iktisadi teşebbüs özgürlüğü ve siyasal özgürlük yanlısı olan kişi; başkalarına karşı hoşgörülü olan kimse, hoşgörüye dayanan tutum. Bir ülkede liberal bir düzen geçerli ise, idarenin görev ve faaliyetleri esas itibariyle toplumun iç ve dış güvenliğinin korunması ve sağlanmasından ibarettir.
  2. Liberalizmden yana olan, erkinci (liberalis: özgür bir kişiye uygun düşen).
  3. (Özellikle siyasal ve dinsel bakımdan) Ön yargısız, hoşgörülü.
  4. Amerika Birleşik Devletinde sol eğilimli kimse.