Mezhebi geniş ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  • Mezhebi geniş: (deyiminin anlamı) İffet konusunda geniş davranan. (İffet, cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık demektir.)
  • Mezhebi meşrebine uymamak: Davranışları, inanmış göründüğü şeyler, ileri sürdüğü düşüncelerle çelişmek.
( 0 soru/yorum )