Mezhep nedir? Mezhebi geniş ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir dinin içinde anlayış ve görüş ayrılıklarından dolayı ortaya çıkan ancak birçok ana noktada ve ortak paydalarda tekrar birleşen kollar.
  2. Mezhep, dinin inanç esaslarını veya ameli hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce bütünü, bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşme, ekolleşmelerin ürünü olan ilmi birikim.
  3. Takip edilen yol, görüş.
  4. Bilim ve felsefede çığır, öğreti.


  • Mezhebi geniş: (deyiminin anlamı) İffet ve namus konusunda toplumun genel algısına göre aşırı hoşgörülü, daha rahat ve geniş davranan, toplumun ahlaksızlık olarak gördüğü birçok şeyi normal bir davranış olarak gören, geniş mezhepli: "Ben öyle giyinemem, Allah'tan korkarım!" diyemedin mi? Onun kocasının mezhebi geniş; Allah selamet versin, aldırmıyor (C. Kudret). Göz yum da bak. Göz yum, taktırsın boynuzları. Ağamın mezhebi geniş, ona göre hava hoş... (İlgili cümle kaynağı: O. Kemal).
  • Mezhebi meşrebine uymamak: Davranışları, inanmış göründüğü şeyler, ileri sürdüğü düşüncelerle çelişmek, tutumu gidişatına ters düşmek.
( 0 soru/yorum )