Harita Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Harita (Latince), yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


  • Harita almak: Topoğrafyada, bir harita ya da plan çizmek.
  • Harita folyosu: Belirli bir bölgeye ait haritaların numara sırasına göre düzenlendiği büyük dosya.
  • Harita gemisi: (denizcilik) Deniz haritaları yapmak üzere yapılmış özel donatımlı gemi.
  • Harita kamarası: Gemilerde, seyir haritalarının ve seyir aletlerinin bulunduğu oda.
  • Harita ölçeği: (coğrafya) Harita üzerindeki bir uzunluğun, yeryüzündeki gerçek uzunluğa oranı.
  • (Bir şey) Haritada olmak: (deyiminin anlamı) Göz önünde bulundurulması gerekmek.
  • Haritadan silinmek: Bir yer herhangi bir olay sonunda yok olmak.
( 0 soru/yorum )