Kan nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 21.10.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 2
Kan ile yazılmış kan yazısı
Kan
 1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş, yaşamın sürmesini sağlayan kırmızı renkli sıvı.
 2. Soy: Oda benim kanımdan.


İlgili birleşik kelimeler


 • Kan akçesi: Eski hukukta, birini yaralayandan ya da öldürenden alınıp yaralanana ya da ölenin mirasçılarına verilen para.
 • Kan taşı: Yüzük ve mühür yapılan damarlı, kırmızı akik türü.
 • Kan bağı ailesi: (toplum bilim) Sanayi devrimi öncesi toplumlarda, çekirdek ve karı koca ailesi öncesinde görülen, aynı kandan, aynı soydan gelen bireylerin oluşturdukları bir büyük aile türü.
 • Kan davası: (toplum bilim) Geçmişte aralarında kan dökülmüş olması ya da başka bir nedenle kökleşmiş bir düşmanlık bulunan iki ailenin ya da ilkel topluluğun karşılıklı kan gütmesi. Kan davası özellikle ilkeller arasında çok yaygındır, kendi ilkeleri vardır, kurumsallaşmış ve gelenekselleşmiştir. Ama çok çok yanlıştır.
 • Kan hısımlığı: Soy akrabalığı.
 • Kan kardeşi: Birlerinin akan kanlarını temas ettirme yoluyla kardeşlik andı içerek kardeş olanlardan her biri, ant kardeşi.
 • Kan kardeşliği: İki kişinin, kanlarını karıştırmalarıyla kurulan ve her ikisine de gerçek kardeşler arasındaki hak ve görevlerin tıpkısını yükleyen dostluk bağı.
 • Kan karışıklığı: İki ya da daha çok ırkın karışması durumu.
 • Kan korkusu (yılgısı): (psikoloji) Kan karşısında korku duyma durumu.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "kan" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Kan ağlamak: (deyiminin anlamı) Büyük bir üzüntü içinde bulunmak.
 • Kan akıtmak: Kurban kesmek.
 • Kan akmak: Kanlı çarpışma olmak.
 • Kan alacak damarı bilmek: Kimden çıkar sağlayacağını kestirmek.
 • Kan başına sıçramak (beynine çıkmak): Pek sinirlenip öfkelenmek.
 • Kan çanağı gibi: (Gözler için) Çok kızarmış.
 • Kan çekmek: Herhangi bir yönüyle yakınlarına benzemek.
 • Kan gövdeyi götürmek: Çok kan dökülmek, çok insan ölmek.
 • Kan gütmek: Kan dökerek öç almak istemek.
 • Kan kusmak (kusturmak): Çok eziyet görmek (çektirmek).
 • Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek: Çok eziyet çektiği halde durumunu iyi göstermek.
 • (Aralarında) Kan olmak: Aralarında kan davası bulunmak.
 • Kan revan içinde: Her yanı kana bulanmış.
 • Kan tepesine çıkmak: Çok sinirlenmek.
 • Kan ter içinde: Pek çok terli, yorgun ve bitkin bir durumda.
 • Kan tutmak: Kan görünce bayılmak.
 • Kan tükürmek: Çok sıkıntı çekmiş olmak.
 • Kanı ağır: Davranışları yavaş olan, beğenilmeyen, birlikte olmaktan hoşlanılmayan kişi.
 • Kanı bozuk: Soysuz.
 • Kanı donmak: Donakalmak, çok şaşırmak.
 • Kanı ısınmak: (Birine karşı) Yakınlık duymak.
 • Kanı içine akmak: Bir kazançtan kimseye pay ayırmamak.
 • Kanı kaynamak:
  1. Coşkun ve kıpırdak olmak.
  2. Birini çabucacık sevmek: Çocuğun kanı kaynıyor.
 • Kanı kurumak: Usanmak, bıkmak.
 • Kanı pahasına: Yaralanmasına ya da ölümüne mal olarak, göz önünde bulundurarak.
 • Kanı sıcak (Sıcak kanlı): Sevimli, kendini çabuk sevdiren, varlığından hoşlanılan.
 • Kanına dokunmak: Çok sinirlenmek, alınmak.
 • (Bir şeyin, birinin) Kanını emmek: İnsafsızca sömürmek.
 • Kanına girmek: İkna etmek, kandırmak.
 • Kanını içine akıtmak: Sıkıntısını, acı ve üzüntüsünü kimseye belli etmemek.
 • (Birinin) Kanını (iliğini) kurutmak: Canından bezdirmek.
 • Kanıyla ödemek: Yaptığının cezasını canıyla ödemek.


İlgili atasözü ve anlamı


İçinde "kan" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar: (atasözünün anlamı) Kötülük kötülükle değil, iyilikle yok edilir.
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Anonim:
Bilgiler için sağolun :)
3/10/12 14:48
Anonim:
çooooooooooooook ama çooooooooooooooooook saol admin
24/10/13 14:37