Kan nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?


Kan
 1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş, yaşamın sürmesini sağlayan kırmızı renkli sıvı.
 2. Soy.
  Oda benim kanımdan. TDK.

İlgili diğer kelimeler


 • Kan akçesi: Eski hukukta, birini yaralayandan yada öldürenden alınıp yaralanana yada ölenin mirasçılarına verilen para.
 • Kan taşı: Yüzük ve mühür yapılan damarlı, kırmızı akik türü.
 • Kan bağı ailesi: (toplum bilim) Sanayi devrimi öncesi toplumlarda, çekirdek ve karı koca ailesi öncesinde görülen, aynı kandan, aynı soydan gelen bireylerin oluşturdukları bir büyük aile türü.
 • Kan davası: (toplum bilim) Geçmişte aralarında kan dökülmüş olması yada başka bir nedenle kökleşmiş bir düşmanlık bulunan iki ailenin yada ilkel topluluğun karşılıklı kan gütmesi. Kan davası özellikle ilkeller arasında çok yaygındır, kendi ilkeleri vardır, kurumsallaşmış ve gelenekselleşmiştir. Ama çok çok yanlıştır.
 • Kan hısımlığı: Soy akrabalığı.
 • Kan kardeşi: Birinin kanını karıştırma yada emme yoluyla kardeşlik andı içerek kardeş olanlardan her biri, ant kardeşi.
 • Kan kardeşliği: İki kişinin, kanlarını karıştırmalarıyla kurulan ve her ikisine de gerçek kardeşler arasındaki hak ve görevlerin tıpkısını yükleyen dostluk bağı.
 • Kan karışıklığı: İki yada daha çok ırkın karışması durumu.
 • Kan korkusu (yılgısı): (psikoloji) Kan karşısında korku duyma durumu.


Kan ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "kan" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Kan ağlamak: (deyiminin anlamı) Büyük bir üzüntü içinde bulunmak.
 • Kan akıtmak: Kurban kesmek.
 • Kan alacak damarı bilmek: Kimden çıkar sağlayacağını kestirmek.
 • Kan başına sıçramak (beynine çıkmak): Pek sinirlenip öfkelenmek.
 • Kan çanağı gibi: (Gözler için) Çok kızarmış.
 • Kan çekmek: Herhangi bir yönüyle yakınlarına benzemek.
 • Kan kusmak: Çok eziyet görmek.
 • Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek: Çok eziyet çektiği halde durumunu iyi göstermek.
 • Kan revan içinde: Her yanı kana bulanmış.
 • Kan tepesine çıkmak: Çok sinirlenmek.
 • Kan ter içinde: Pek çok terli, yorgun ve bitkin bir durumda.
 • Kan tutmak: Kan görünce bayılmak.
 • Kan tükürmek: Çok sıkıntı çekmiş olmak.
 • Kanı ağır: Davranışları yavaş olan, beğenilmeyen, birlikte olmaktan hoşlanılmayan kişi.
 • Kanı bozuk: Soysuz.
 • Kanı donmak: Donakalmak, çok şaşırmak.
 • Kanı ısınmak: (Birine karşı) Yakınlık duymak.
 • Kanı içine akmak: Bir kazançtan kimseye pay ayırmamak.
 • Kanı kaynamak:
  1. Coşkun ve kıpırdak olmak.
  2. Birini çabucacık sevmek. Çocuğun kanı kaynıyor.
 • Kanı kurumak: Usanmak, bıkmak.
 • Kanı pahasına: Yaralanmasına yada ölümüne mal olarak, göz önünde bulundurarak.
 • Kanı sıcak (Sıcak kanlı): Sevimli, kendini çabuk sevdiren, varlığından hoşlanılan.
 • Kanına dokunmak: Çok sinirlenmek, alınmak.
 • Kanına girmek: İkna etmek, kandırmak.


Kan ile ilgili atasözü


İçinde "kan" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar: (atasözünün anlamı) Kötülük kötülükle değil, iyilikle yok edilir.
( 2 yorum )

2 yorum:


Adsız
Bilgiler için sağolun :)
3.10.12
Adsız
çooooooooooooook ama çooooooooooooooooook saol admin
24.10.13

Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.