:

İş ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0

İş ile ilgili deyimler ve anlamları


Kravat ve kasktan oluşan iş sözcüğü
İş
İçinde "iş" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • İş açmak: Gereksiz yere uğraştırıcı bir işe neden olmak.
 • İş ayağa düşmek: İş yetkisiz ve sorumsuz olanların eline düşmek.
 • İş başa düşmek: (deyiminin anlamı) Kendi işini kendi görme zorunda kalmak.
 • İş bitirmek:
  1. Bir işi iyi bir sonuca ulaştırmak.
  2. (Bir şey) İş görmeye elverişli olmak.
 • (Birinde) İş bitmek: İş onda sonuçlanmak.
 • İş çatallanmak: Bir işte güçlükle karşılaşmak, çözüm güçleşmek.
 • İş çevirmek: Gizli amaçlarla dolambaçlı iş yapmak.
 • İş çığırından (şirazeden) çıkmak: (Bir konu) Önüne geçilemez, karmakarışık duruma gelmek.
 • İş çıkarmak:
  1. Çok iş yapmak.
  2. İş açmak.
 • İş çıkmak: Yapılmak üzere, bir sorun ortaya atılmak, beklenmedik bir güçlük çıkmak.
 • İş çıkmaza girmek: Bir iş içinden çıkılması güç bir durum almak.
 • İş dallanıp budaklanmak: İş çığırından çıkıp herkes tarafından duyulmak.
 • İş değil:
  1. Çok kolay.
  2. Olur mu ya! Böyle olmayacaktı, olmamalıydı.
 • İş değişir: Durum değişir. Bak, o zaman iş değişir!
 • İş düşmek: Görev gerekmek, yapılması gereken bir işle ilgili görev belirmek.
 • İş görmek:
  1. İş yapmak.
  2. Elverişli olmak. Anahtar yoksa pense de iş görür.
 • İş güç: Yapacak belli bir şey, meşguliyet, görev.
 • İş icat etmek: İş çıkarmak.
 • İş inada binmek:
  1. Direnmek.
  2. Bir işin üstesinden gelebileceğini göstermeye çalışmak.
 • İş olacağına varmak: Bir konu hakkında aldırmamak, boş vermek anlamında kullanılır.
 • İş olsun diye: Sözde iş yapıyor, gereksiz, anlamsız işler.
 • İş sarpa sarmak: İş içinden çıkılması güç ve tehlikeli bir duruma girmek.
 • İşi iş olmak: İşi yolunda gitmek, yolunda olmak. Oh, işiniz iş!
 • İşi oluruna bırakmak: Bir konuyu önemsemeyip olayların akışına bırakmak.
 • İşi sağlama (sağlam kazığa) bağlamak: Bir konu hakkında gerekli önlemleri almak.
 • İşi savsaklamak: İşi yavaşlatmak, işe gereken önemi vermeyip geçiştirmek.
 • İşi tıkırında (olmak): İşi çok uygun bir yolda.
 • İş üç nalla bir ata kaldı: Önemsiz bir olanak yakaladı da şimdi sıra tamamlamaya kaldı.
 • İşi var: (mecazi) Çekeceği var.
 • İşi yokuşa sürmek: Bir konuda güçlük çıkarmak.
 • İşi yüzüne gözüne bulaştırmak: Bir işi karmakarışık duruma sokmak.
 • İşin başı: Bir işin en önemli noktası, işin çıkış noktası.
 • İşin içinde iş var: (Bir işin) İç yüzü başka, herkesin bilmediği bir şey var.
 • İşin içinden çıkmak (sıyrılmak):
  1. Karışık bir işten bir zarara uğramadan kendini kurtarmak.
  2. Karışık ve çetin bir sorunu çözmek.
 • İşin içinden çıkamamak: Başaramamak, sorunu çözememek.
 • İşin iç yüzü: Konunun gerçek yönü.
 • İşin mi yok? Boş ver, aldırma, böyle şeylerle uğraşma!
 • İşin rengi değişmek: İş, konu, başka bir niteliğe bürünmek.
 • İşin ucunda: Bu işin sonunda.
 • İşine gelmek: Çıkarına uygun düşmek.
 • İşine gelmemek: Amacına uygun olmamak.
 • İşine gücüne bakmak: Başkasının işine karışmayıp kendi işiyle uğraşmak.
 • İşini bilmek:
  1. Nereden yararlanacağını bilmek.
  2. İşinin ehli olmak.
 • İşinin eri: Becerikli, elinden iyi iş gelen.
 • İşten bile değil: Pek kolay ve basit.


İş ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "iş" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • İş amana binince kavga uzamaz: (atasözünün anlamı) Çekişenlerden bir taraf aman dilerse kavga biter.
 • İş anlatılıncaya kadar baş elden gider: Dava anlatılıncaya kadar olacak olanlar olur.
 • İş bilenin, kılıç kuşananın: Her şey, onu gereğince kullanmasını, ondan yararlanmasını bilene yakışır.
 • İş insanın aynasıdır: Bir insanın nasıl bir kimse olduğun, yaptığı iş gösterir.
 • İşin yoksa şahit ol, paran çoksa (borcun yoksa) kefil ol: Dertsiz başını derde sokmak istiyorsan ya şahit ol ya kefil.
 • İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar: İşini küçümseyen kişi işinden olur, dilencilik etmek zorunda kalır.
 • İşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına: İnsan, işleri hep ters gidecek gibi önlem almalı; işler yolunda giderse elbet daha çok sevinir.
 • İşten artmaz, dişten artar: Kazanç çok olsa da tutumlu davranılmayınca para biriktirilemez.