İç güvey nedir? İç güveysinden hallice ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İç güvey, evlendikten sonra eşinin ailesinin evinde oturan damat demektir: Eğer yiğit isen sıradan kalma, / Mesnet buldum diye fakiri yolma / Nasihatim olsun iç güvey olma / Avradından gelen maldan ırak ol. (Aşık Ruhsati)


İçinde "iç güvey" kelimesi geçen atasözü, deyimler, açıklamaları ve örnek cümleler:

  • İç güvey (iç güveysi) girmek: Kızın evinde oturmak üzere evlenmek: Ahmet Nazmi ise profesör olmuş, İstanbul'un varlıklı bir ailesine iç güvey girmiştir (C. Gündoğdu). Nazif Bey bu şehrin en itibarlı ailelerinden birine iç güveysi girmişti. (İlgili cümle kaynağı: Y. K. Karaosmanoğlu)
  • İç güveysinden hallice: (deyiminin anlamı) (şaka, insan durumu için) Herkesçe sıkıntılı görülen iç güveysinin durumundan biraz daha iyi bir durumda olmayı anlatır. "Nasılsın" sorusuna "eh işte, fena değil" anlamında verilen karşılıktır: "Peki, iyi misin?" "İç güveysinden hallice diyelim." Ufak bir kahkaha atı ve başını önüne eğip gülümsemesini durdurdu (B. Demir). "Ne var ne yok, nicesin?" "Hiç Fatma ana, iç güveysinden hallice işte." (Ö. Özdarıcı)
  • İç güveysi iç ağrısı: (atasözünün anlamı) Evdekiler, iç güveysini ağırlamaktan, gücendirmemeye çalışmaktan, ona konuk gibi davrandıklarından kendileri rahatsız duruma düşerler.
( 0 soru/yorum )