Can ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 23.10.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 2

İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "can" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Can acısı: (deyiminin anlamı) Aşırı ölçüde duyulan acı.
 • Can alacak (alıcı) yer: Bir şeyin en önemli, en temelli, en duyarlı noktası.
 • Can alıp can vermek: Büyük bir sıkıntı ve acı içinde olmak, bunalmak.
 • Can atmak: Bir şeye ya da bir duruma erişmeyi çok istemek.
 • Can baş üstüne: İstenilen şeyin büyük bir memnunlukla yapılacağını anlatır.
 • Can başa düşmek: (Bir kimse) Tehlikeye, kendi başının kaygısına düşmek.
 • Can borcunu ödemek: Ölmek.
 • Can bulmak (gelmek): Canlanmak.
 • Can cana, baş başa: Herkesin, kendi canının, kendi başının kaygısına düştüğü bir tehlike anını anlatır.
 • Can çekişmek: Ölmek üzere olmak: O kadar çok soluyordu ki can çekişiyor sandım. (Y. K. Karaosmanoğlu)
 • Can damarı: En önemli ya da en duyarlı yer.
 • Can damarına basmak:
  1. Bir kimsenin en önemli bulduğu ya da duyarlı olduğu yönüne dokunmak.
  2. Bir işin en önemli noktası üzerinde durmak.
 • (Bir şeye) Can dayanmamak: Bir şey karşısında çok üzülmek.
 • Can dostu: Çok yakın, pek içten dost.
 • Can düşmanı: Birinin ölümünü isteyecek denli aşırı düşmanlık güden kimse.
 • Can evi:
  1. Mide bölgesinin üstü, yürek.
  2. En duyarlı, en güçsüz nokta.
 • Can evinden vurmak: Bir kimseye en duyarlı, en etkileyici yönünden darbe indirmek.
 • Can feda (can kurban): Çok beğenilen iyi ya da güzel şeyler karşısında özverili olma anlamında söylenir.
 • Can havliyle: Ölüm korkusundan doğan güçlü bir tepkiyle.
 • Can kalmamak: Bitkin bir duruma gelmek.
 • Can kulağıyla dinlemek: Çok dikkatle dinlemek.
 • Can kurtaran yok mu!: Ölüm tehlikesi karşısında yardım isteme sözü.
 • Can pahasına: Canını tehlikeye atarak, ölümü göze alarak.
 • Can pazarı: Herkesin kendi canını kurtarmaya uğraştığı tehlikeli durum ya da zaman.
 • Can sağlığı: İnsanın sağ olması durumu, esenlik.
 • Can sıkıcı: Sıkıntılı, usanç verici.
 • Can sıkıntısı: Yapacak bir iş olmamaktan ya da oyalanacak bir şey bulamamaktan duyulan tedirginlik.
 • Can sıkmak: Usanç vermek, tedirgin, rahatsız etmek.
 • Can vermek:
  1. Ölmek.
  2. Güç vermek.
  3. Canlandırmak, yaşar duruma getirmek, daha canlı duruma getirmek.
 • Can yakmak:
  1. Zulüm ve işkence etmek.
  2. Bir kimseyi çok zarar ve ziyana sokmak.
  3. Üzmek, acı vermek.
 • Can yoldaşı: Birlikte yaşanılan kimse, çok yakın dost, eş.
 • Cana can istemek: Öldürülen birine karşılık birinin öldürülmesini istemek.
 • Cana can katmak: İnsanın sevincini ve dinçliğini artırmak.
 • Cana kıymak: Öldürmek, cinayet işlemek.
 • Cana yakın: Sokulgan, sevgi ve ilgi toplayan.
 • Candan geçmek: Ölmek, ölmeyi göze almak.
 • Canı burnuna gelmek: (deyiminin anlamı) Bir şey yaparken çok zorluk çekerek, öfkeli bir duruma gelmek.
 • Canı burnunda olmak: Yorgun ve bezgin olmak.
 • Canı cebinde: Pek zayıf (kimse).
 • Canı cehenneme: Sevilmeyen bir kimse için duyulan nefret, öfke ve umursamazlığı bildirir.
 • Canı çekilmek: (Vücudun herhangi bir bölgesi için) Canlılığı azalır gibi olmak; bayılır gibi olmak.
 • Canı çekmek: Bir şeyi istemek, iştahlanmak, arzulamak.
 • Canı çıkasıca!: Öfke ve nefretten dolayı beddua (ilenme) sözü olarak kullanılır.
 • Canı çıkmak:
  1. Ölmek.
  2. Çok yorulmak, bitkin bir duruma gelmek.
  3. Çok zorluk çekmek, çok yıpranmak.
 • Canı çıksın!: Öfke ve nefret belirtmek için kullanılan bir söz, ölsün! Gebersin!
 • Canı gelip gitmek: Ayılıp bayılmak, umutla umutsuzluk arasında bocalayan bir ruh durumu içinde olmak.
 • Canı gelmek: Kaybettiği gücünü yeniden kazanmak, canlanmak.
 • Canı gibi korumak: Özenle bakmak, gözetmek, üstüne titremek.
 • Canı gibi sevmek: Çok, pek çok sevmek.
 • Canı istemek: İstek ve heves duymak, özenmek, içi çekmek.
 • Canı isterse: Olumsuz bir tutum karşısında kayıtsızlık bildirir, kabul etmezse etmesin anlamında kullanılır.
 • Canı pek: Sıkıntıya, acıya karşı dayanıklı.
 • Canı sağ olsun!: (deyiminin anlamı) Çok önemli bulunmayan yitikler karşısında avutma sözü olarak "zararı yok" anlamında kullanılır.
 • Canı sıkılmak:
  1. Yapacak bir iş bulamamaktan tedirgin olmak, içi sıkılmak.
  2. Neşesi, keyfi kaçmak.
  3. Yarı üzülmek, yarı öfkelenmek.
 • Canı tatlı: Zorluk, acı ya da sıkıntıya katlanmak istemeyen, dayanıksız.
 • Canı tez: Beklemeye dayanamayan, aceleci.
 • Canı yanmak:
  1. Acı duymak.
  2. Acı bir deneyim geçirmek; bir işte zarar görmek.
 • Canı yerine gelmek: Sağlığını, gücünü kazanmak.
 • (Falancanın) Canı yok mu?: Birinin katlandığı sıkıntıyı ya da acıyı başkalarına örnek göstermek için söylenir.
 • Canım ciğerim: Çok içten bir sevgi sözü.
 • (Oh) Canıma değsin!: Bir başkasının düştüğü kötü duruma sevinince, "iyi oldu! oh olsun!" anlamına söylenir.
 • Canımın içi!: "Canım kadar çok sevdiğim anlamında" şefkat ya da sevgi seslenişi.
 • Canına acımamak: Kendine bakmadan, kendini düşünmeden yaşamak, kendini yıpratmak.
 • Canına değmek:
  1. Çok hoşlanmak.
  2. Ruhu şad olmak.
 • Canına düşkün: Kendini koruyan, kendine iyi bakan.
 • Canına işlemek (canına geçmek, canına kar etmek): Çok etki yapmak.
 • Canına kastetmek:
  1. Birisini öldürmek istemek, öldürme girişiminde bulunmak.
  2. Gücünden çok iş görerek aşırı ölçüde kendini yormak.
 • Canına kıymak:
  1. Acımadan öldürmek.
  2. Kendini öldürmek.
 • Canına (canıma) minnet!: Beklenmedik iyi bir durumla karşılaşınca duyulan sevinci ve hemen kabullenişi anlatmak için söylenir.
 • Canına rahmet: "İyi yaptın" ya da "iyi söyledin" anlamında bir söz.
 • Canına susamak: Belasını aramak.
 • Canına tak etmek (tak demek): Dayanamaz, katlanamaz duruma gelmek.
 • Canına tükürmek: Hırpalamak, kötü duruma sokmak.
 • Canına yetmek: Katlanma derecesini aşmak, bıktırmak.
 • Canından bezmek (bıkmak, usanmak): Yaşamak istemeyecek denli sıkıntı içinde kalmak, bunalmak.
 • Canından geçmek: Bir şey uğruna yaşamına son vermek istemek.
 • Canını acıtmak: Birine acı vermek.
 • Canını almak: Öldürmek.
 • Canını bağışlamak: Birini öldürebilecekken vazgeçmek.
 • Canını cehenneme göndermek: Öldürmek.
 • Canını çıkarmak: Hırpalamak, çok yormak, eskitmek.
 • Canını (bir yere) dar atmak: Bir tehlikeden, bir sıkıntıdan güçlükle kurtularak bir yere sığınmak.
 • Canını dişine takmak (almak): Bir işe tüm varlığı ve gücüyle girişmek.
 • Canını sıkmak: Neşesini kaçırmak.
 • Canını sokakta bulmamak: Sağlığını korumak, kendine dikkat etmek gerektiğini anlatan bir söz.
 • Canını vermek:
  1. Kendini harcamak.
  2. Hiçbir şey esirgememek.
 • Canını yakmak:
  1. Acı verecek biçimde cezalandırmak.
  2. Bir kimseyi çok zarar ya da sıkıntıya sokmak.
 • Canının derdine düşmek: Canından başka bir şey düşünememek.
 • Canının içine sokacağı gelmek: Aşırı ölçüde hoşlanmak.
 • Canıyla oynamak: Tehlikeli işlere girişmek.
 • Canla başla: Seve seve, her türlü yorgunluğu göze alarak.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "can" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Can boğazdan gelir (geçer): (atasözünün anlamı) Sağlıklı bir yaşam için iyi beslenme gerekir.
 • Can bostanda bitmez: İnsan yaşamının değerini bilmeli, kendine iyi bakmalıdır.
 • Can candan şirindir (tatlıdır): Başkasının başına gelen dert ya da acıyı olağan sayan, önemsemeyen kimse aynı şey kendi başına geldiğinde bunu olağan dışı sayar.
 • Can canın yoldaşıdır: İnsanlar tek başlarına yaşayamazlar, konuşup dertleşmek ve iş yapmak için dosta, başka insanlara gereksinimleri vardır.
 • Can cümleden aziz: İnsan bencildir. Önce kendisini düşünür.
 • Can çıkmayınca (çıkmadan, çıkmadıkça, çıkar) huy çıkmaz: Huy kişiliğin ayrılmaz bir parçasıdır, ölene dek sürüp gider.
 • Cana gelecek (kaza, zarar) mala gelsin: Canı korumak için malı feda etmek gerekiyorsa, mal feda edilir.
 • Canı cana ölçmeli (ölçmüşler): İnsan kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkasına yapmamalı.
 • Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır: Rahatına düşkün kişi onun gerektirdiği güçlüklere katlanmalıdır.
 • Canı yanan eşek attan yürük olur: Güçlüklerle karşılaşan insan olanaksız gibi gelen işleri başarır.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Can suyu: Fideyi dikerken verilen su.
 • Canım!: (Sese verilen vurguya göre):
  1. Hoşnutsuzluk anlatır: Böyle söz edilir mi, canım!
  2. Sevgi anlatır: Canım yavrum.
  3. Çok güzel: Canım elbiseyi berbat etmiş.
 • Canına ezan okumak: (argo) Bir kimsenin ölümüne yol açmak, hakkından gelmek.
 • Canına okumak: (argo) Berbat ve perişan etmek, güç duruma düşürmek.
 • Canına yandığım: (argo) Sevgi hayranlık ya da öfke gibi türlü duygular anlatır.
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Anonim:
harika hazırlanmış elinize sağlık

Ali Arslan
17/5/18 12:45
Anonim:
ellerınıze saglık ellerınız dert gormesın kım yaptıysa harıka olmus

3/10/19 18:04