Besleme ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "beslemek" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Besle kargayı oysun gözünü: (atasözünün anlamı) Nankörlük eden kimseler için söylenir.
  • Besledik büyüttük danayı, (şimdi) tanımaz oldu anayı: Elimizden gelen yardımı yaptığımız, besleyip büyüttüğümüz kişi şimdi yüzümüze bile bakmıyor, nankörlük ediyor.
( 0 soru/yorum )