Laf nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 23.10.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Söz, lakırdı.
 2. Uygulanması olanaksız, boş ve değersiz düşünce.
 3. "Olmayacak şey" ya da "bu sözün hiçbir değeri yok" anlamında ve küçümseme için kullanılır: Şunu yapacakmış bunu yapacakmış, laf!


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "laf" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Laf açmak: Söz etmek.
 • Laf ağzında kalmak: (deyiminin anlamı) Söylemeye vakit ya da fırsat bulamamak.
 • Laf (lakırdı, söz) altında kalmamak: Kendisine dokundurulan her sözün karşılığını vermek.
 • Laf (laftan) anlamak: Anlayışlı olmak, laf dinlemek.
 • Laf anlamaz: Anlayışsız, inatçı, dik kafalı, sabit fikirli.
 • Laf (söz) aramızda: Söylediklerimi başkaları bilmesin, aramızda gizli kalsın.
 • Laf atmak:
  1. Çene çalmak, yarenlik etmek.
  2. Uzaktan dolayısıyla dokunacak söz söyleyip işittirmek.
  3. Lafla sarkıntılık etmek.
 • Laf çıkmak: Söylenti dolaşmak.
 • Laf dinlemek: Söz dinlemek, öğüt tutmak.
 • Laf dokundurmak: Dolaylı olarak anlatmaya çalışmak.
 • (Birine) Laf düşmemek:
  1. Bir konu üzerinde düşüncesini bildirme, görüş belirtme hakkı olmamak.
  2. Konuşma sırası kendisine gelmemek.
 • (Bir şeyi) Laf etmek: Dedikodu konusu yapmak.
 • Laf işitmek: Paylanmak, azarlanmak.
 • Laf kalabalığı: Boş söz, gevezelik.
 • Laf kaldırmamak: Kendisine yönelen eleştiri ya da uyarılara dayanamamak.
 • Laf kıtlığında asmalar budayayım: Birinin yersiz, boş sözler söylediğini anlatmak için kullanılır.
 • Laf körüğü: Çok konuşan, geveze.
 • Laf mı!: Söylenen bir sözü hafifseme anlamında kullanılır.
 • Laf ola beri gele: "Söylediği saçmaya bak!"
 • Laf olmak: Dedikodu konusu olmak.
 • Laf olsun diye: Belli bir amaç gözetmeden.
 • Laf söyledi bal kabağı!: Lafa mı benziyor şu aptalın dediği.
 • Laf taşımak: Kişilerin birbirleri aleyhinde söyledikleri sözleri ara açmak için iletmek.
 • Laf yok: Bir şeyin ya da kimsenin kusursuz olduğunu belirtmek için kullanılır: Ona laf yok.
 • Lafa boğmak: Gürültüye getirmek.
 • Lafa dalmak: Konuşmanın zevkine kapılıp geçen zamanın farkına varmamak.
 • Lafa koyulmak: İki kişi konuşmaya başlamak.
 • Lafa limon sıkmak: Sululuk ederek söze karışıp konuşmayı kesmek.
 • (Birini) Lafa tutmak: Lakırdıyla oyalamak, işinden alıkoymak.
 • Lafa yekun tutmak: Konuşmayı kestirip atmak.
 • Lafı ağzına tıkamak: Sözünü bitirmesine fırsat vermeden susturmak.
 • Lafı (lakırdıyı, sözü) ağzında gevelemek: Düşüncesini kesin ve açık olarak söyleyememek.
 • Lafı ağzında kalmak: Sözünü bitirememek.
 • Lafı ağzından kaçırmak: Söylemek istemediği şeyi söyleyivermek.
 • Lafı çevirmek: Sözü değiştirmek, başka konuya geçmek.
 • Lafı çiğnemek: Konuşmayı gereksiz yere uzatmak, hep aynı şeyleri söylemek.
 • Lafı mı olur?: Ne önemi var?
 • Lafı uzatmak: Bir konuyu anlatırken ana düşünceyi bırakıp ayrıntılara dalmak.
 • Lafını (lafınızı) balla kestim: Birinin konuşmasını kesmek için izin almak amacıyla kullanılır.
 • (Bir kimse) Lafını bilmek: Söylediği sözün doğuracağı sonuçları kestirebilmek: Lafını bil de konuş.
 • Lafını esirgememek: Dobra dobra konuşmak.
 • (Bir şeyin) Lafını etmek: Üzerine konuşmak.
 • Lafını kesmek: Birisi konuşurken söze başlayıp onu susmak zorunda bırakmak.
 • Lafını şaşırmak: Ne söyleyeceğini bilememek.
 • Laftan ibaret kalmak: Sözde kalmak, gerçekleşmemek.
 • Lafü güzaf: Anlamsız, yersiz, boş lakırdı.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "laf" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Laf torbaya girmez: Bir söz ağızdan çıktıktan sonra onu gizlemenin olanağı yoktur, ağızdan ağza yayılır.
 • Lafla peynir gemisi yürümez: (atasözünün anlamı) Kuru lafla yapılması gereken hiçbir iş gerçekleşmemek.
 • Lafla pilav pişerse deniz (dağ) kadar yağı benden: Bir işi gerçekleştirmek için yalnızca sözünü etmek yeterli olsaydı, herkes en büyük sözleri edip en büyük işlerin sorumluluğunu alabilirdi.

Ayrıca bakınız:
( 0 soru/yorum )