Sakıt nedir? Sakıt olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Düşen, düşmüş, sukut etmiş.
  2. Hükmü, önemi, değeri, kıymeti, geçerliliği kalmayan: Borçluya isnad olunamayan haller münasebetiyle borcun ifası mümkün olmazsa, borç sakıt olur. (Borçlar Kanunu 117. madde)
  3. Düşük: (...) kimi ise henüz doğmadan ölmüş bir cenini sakıt olarak kalır; daha ismi bile konmadan. (İlgili cümle kaynağı: F. Duman)
  4. İktidardan uzaklaşmış veya uzaklaştırılmış olan: Sakıt hükümet erkanı, muhakeme edilecek, suçlular şiddetle cezalandırılacak... (G. Vardar)
  5. (gökbilimi) Merih. → Mars


  • Sakıt olmak: (deyiminin anlamı) Hükmü kalmamak, değerinden düşmek: Hakir olduysa miller şanına noksan gelir sanma / Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadrü kıymetten. (Namık Kemal)
( 0 soru/yorum )