sakıt:

Sakıt nedir? Sakıt olmak ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Düşen, düşmüş, sukut etmiş.
 2. Hükmü, önemi, değeri, kıymeti, geçerliliği kalmayan.
  Borçluya isnad olunamayan haller münasebetiyle borcun ifası mümkün olmazsa, borç sakıt olur. (Borçlar Kanunu 117. madde)
 3. Düşük.
  (...) kimi ise henüz doğmadan ölmüş bir cenini sakıt olarak kalır; daha ismi bile konmadan. (İlgili cümle kaynağı: F. Duman)
 4. İktidardan uzaklaşmış veya uzaklaştırılmış olan.
  Sakıt hükümet erkanı, muhakeme edilecek, suçlular şiddetle cezalandırılacak... (G. Vardar)
 5. (gökbilimi) Merih. →Mars.


 • Sakıt olmak: (deyiminin anlamı) Hükmü kalmamak, değerinden düşmek. Hakir olduysa miller şanına noksan gelir sanma / Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadrü kıymetten. (Namık Kemal)