Ağız ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 23.10.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 6
Bir bayan ağzı
Ağız

İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "ağız" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Ağız açtırmamak: Çok konuşup başkalarının söz söylemesine, konuşmasına fırsat vermemek: Bana ağız açtırmadan, yalvarır gibi sırnaştı. (T. Buğra)
 • Ağız ağıza vermek: İki kişi birbirine pek yakın durup başkaları işitmeyecek şekilde konuşmak.
 • Ağız alışkanlığı: (deyiminin anlamı) Sık sık söylendiği için bir sözü ağzından bir anda kaçırma.
 • Ağız aramak: Birisinin gizlemek istediği sanılan bir sorunu, sözü o sorun üzerinde dönüp dolaştırarak sezmeye çalışmak, ağız yoklamak.
 • Ağız dalaşı: Bağrışma derecesini geçmeyen tartışma.
 • Ağız değişikliği: Yemeğin çeşidinde değişiklik.
 • Ağız değiştirmek: Önce söylendiğinden başka türlü konuşmak.
 • Ağız eğmek:
  1. Yalvarmak, minnet etmek.
  2. Beğenmemek, küçümsemek, bir kimsenin sözlerini alaylı biçimde tekrarlamak.
 • Ağız kahyası: Birinin adına rastgele söze karışan ya da onun söz söylemesini engelleyen kimse.
 • Ağız kalabalığı: Çabuk söylenen ve birbirini tutmayan, gelişigüzel sözler.
 • Ağız kavafı: Satıcılar gibi, insanı kandırmak için çok söz söyleyen.
 • Ağız kavgası: Kırıcı sözlerle tartışma, söz kavgası.
 • Ağız tadıyla: Tadını duya duya, seve seve, zevkini çıkararak.
 • Ağız tamburası çalmak: Sözle avutmaya çalışmak.
 • Ağız yapmak: Duygularını, düşüncelerini olduğundan başka türlü gösterecek yolda dil kullanmak.
 • Ağız yoklamak: → Ağız aramak.
 • Ağza alınmaz (alınmayacak): Söylenmesi ayıp, çirkin (söz).
 • Ağza düşmek: Dedikodu konusu olmak.
 • Ağza tat, boğaza feryat: Miktarı pek az olan yenecek şey.
 • Ağızdan ağza: Herkes birbirine söyleyerek.
 • Ağzı açık ayran delisi: Yeni gördüğü her şeye alık alık bakan.
 • Ağzı açık kalmak: Şaşakalmak.
 • Ağzı bozuk: Sövüp saymayı huy edinmiş olan, sövücü.
 • Ağzı çiriş çanağına dönmek: Ağzı kuruyup acılaşmak.
 • Ağzı gevşek: Sır tutmaz.
 • Ağzıyla kuş tutsa: Ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalık gösterse: Ağzıyla kuş tutsa inandıramaz kimseleri. (F. Çiçekoğlu)
 • Ağzı kulaklarına varmak: Çok sevinmek.
 • Ağzı laf (lakırdı) yapmak: Bir konuyu etkili bir biçimde anlatacak güçte olmak.
 • Ağzı pek (ağzı sıkı): Sır çıkmaz.
 • Ağzı sulanmak: İmrenmek.
 • Ağzı süt kokmak: Çok genç ve toy olmak.
 • Ağzı teneke kaplı: (teklifsiz konuşmada) Çok sıcak ya da çok acı şeyleri kolaylıkla içebilen ya da yiyebilenler için şaka yollu söylenir.
 • (Alemin, herkesin) Ağzı torba değil ki büzesin: Dedikodunun önüne geçilemeyeceğini anlatır.
 • Ağzı var, dili yok: Pek sessiz, uysal, yumuşak huylu, kendi halinde bir kimseyi tanımlamak için söylenir.
 • Ağzı varmamak: Söylemeye, açıklamaya gönlü el vermemek.
 • (Bir şeyden) Ağzı yanmak: Zarar ve kötülük görmek, dersini almak.
 • Ağzına abdestle almak: Bir şeyi saygıyla, değer vererek anmak.
 • (Bir şeyin adını) Ağzına almamak: Anmamak, söz konusu etmemek, söylememek: İstanbul adını artık ağzına almaz olmuş. (R. N. Güntekin)
 • (Birinin) Ağzına bakakalmak: Sözlerine hayran olmak.
 • (Birinin) Ağzına bakmak:
  1. Birinin ne söyleyeceğini beklemek.
  2. Onun sözüne göre davranmak.
 • Ağzına bir parmak bal çalmak: Birini tatlı sözlerle ya da şöyle böyle bir iyilikle oyalamak.
 • Ağzına bir zeytin verir, altına bir tulum tutar: Yaptığı küçük iyiliklere karşılık büyük çıkar bekler.
 • Ağzına geldiği gibi: Enini sonunu düşünmeden, rastgele, ölçüp biçmeden.
 • Ağzına geleni söylemek:
  1. Nezaket dışına çıkarak ağır söylemek, azarlamak.
  2. Çok ve düşüncesizce söylemek: Dışarıda baba oğul ağızlarına geleni söylüyorlardı. (İlgili cümle kaynağı: S. Faik)
 • Ağzına gem vurmak: Susturmak, söyletmemek.
 • Ağzına kira istemek: Konuşmaya nazlanmak.
 • Ağzına layık: Bir yiyeceğin tadı anlatılırken "sen de yersen, beğenirsin" anlamıyla söylenir.
 • (Birinin) Ağzına sakız olmak: Devamlı olarak dedikodusuna konu olmak.
 • (Bir şeyi) Ağzına hiç sürmemek: O şeyden hiç yememek.
 • Ağzına taş almış: Söze karışmayıp susanlar için kullanılır.
 • Ağzında bakla ıslanmamak: Hiç sır saklamamak.
 • (Bir şeyi) Ağzında gevelemek: Açıkça söylememek, kem küm etmek.
 • Ağzından baklayı çıkarmak: Sabrı tükenip gizli kalmasına özen gösterdiği, başkalarından sakladığı şeyleri söylemeye başlamak.
 • Ağzından bal akmak: Çok tatlı konuşmak.
 • Ağzından çıkanı kulağı duymamak: Tartmadan, ölçüsüz, ağır sözler söylemek.
 • (Söz, lakırdı) Ağzından dirhemle çıkmak: Çok az ve sakınarak, ürkerek, kılı kırk yararak, zoraki konuşmak.
 • Ağzından dökülmek: Gizlemek istediği bir şeyi konuşmalarıyla istemeden açığa vurmak.
 • Ağzından düşürmemek: Bir şeyin her zaman sözünü etmek.
 • Ağzından girip burnundan çıkmak: Diller dökerek, kırk dereden su getirerek birini kandırmak.
 • Ağzından kaçırmak: İstemediği halde boş bulunup söyleyivermek.
 • Ağzından laf almak: Karşısındakini şuradan buradan söyleterek arada kendi istediğini anlamak.
 • Ağzından lokmasını al (Başına vur ağzından lokmasını al): Uysal, sessiz ve olaylar karşısında tepki göstermeyen kimseler için söylenir.
 • Ağzından yel alsın!: Ağzını hayra aç, güzel şeyler söyle!
 • Ağzını açıp gözünü yummak: Öfkelenip, bütün kaygıları bir yana bırakarak ağır sözler söylemek, azarlamak.
 • Ağzını bıçak açmamak: Küskünlükten ya da üzüntüden söz söyleyecek durumda olmamak: Mehmet Ali gittiği günden beri Zeynep kadının ağzını bıçak açmıyor. (Y. K. Karaosmanoğlu)
 • Ağzını bozmak: Kötü, kaba sözler söylemek, sövmek.
 • Ağzını çarşamba pazarına çevirmek: Dövmek.
 • Ağzını hayra aç!: Kötü olasılıklardan söz edenlere söylenir.
 • Ağzını kiraya vermek: Kendini de ilgilendiren bir konuda düşüncesini söylememek.
 • Ağzını toplamak: Söylemekte olduğu kötü söz ya da küfürleri kesmek.
 • Ağzını yoklamak: Birinin bir şey hakkında neler bilip bilmediğini kendine sezdirmeden söyletmeye çalışmak.
 • Ağzının kaytanını çekmek: (argo) Şom ağızlı olmak.
 • (Birinin) Ağzının kokusunu çekmek: Bir kimsenin çekilmez hallerine katlanmak.
 • (Bir şeyden) Ağzının payını almak: O şeyin acı deneyimini yaşamış olmak, dersini almak.
 • (Birine) Ağzının payını vermek: Verilen karşılıkla, bir kimseyi pişman etmek.
 • Ağzının perhizi yok: Ağzına geleni söyler.
 • Ağzının suyu akmak: Çok imrenmek, çok istemek.
 • Ağzının tadı bozulmak: Bir kimsenin kurulu düzeni bozulmak, rahatı kaçmak.
 • Ağzının tadını bilmek: Zevk sahibi olmak, (genellikle yiyecek, içeceklerin) iyisini bilmek, seçmek.
 • Ağzının tadını kaçırmak: Bir kimsenin kurulu düzenini bozmak; neşesini, keyfini, rahatını kaçırmak.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "ağız" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Ağız yerse, yüz utanır: Gereksinimi olmadığı halde, hakkı olmayanı kabul etmek, zor durumda kalmaya neden olur.
 • Ağzı büyük olana kepçe kaşık: Herkese yeteneğine, büyüklüğüne göre iş, sorumluluk.
 • Ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden bellidir: (atasözünün anlamı) Gereği gibi yürümeyen, gerektiği gibi olmayan şeyler hemen belli olur.
 • Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır: Her güler yüze ve tatlı söze kanmamak gerekir.
 • Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır: İnsan, yayılmasını istemediği şeyi söylememeli, söylerse dilden dile dolaşmaya başlar.
( 6 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 6


Anonim:
Tşk
17/12/19 18:44
Anonim:
nnnnnnnnnnnnnnnnn
3/2/20 17:29
Anonim:
çok tşk ederim çok yardımcı oldu
3/2/20 17:30
Anonim:
Çok güzel
25/10/21 22:32
Anonim:
Tşk çok yardımçıl oldun

27/11/21 16:13
Anonim:
çokk sağoll çok iyi
15/10/22 18:04