ağız:

Ağız ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 5
Bir bayan ağzı
Ağız

Ağız ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "ağız" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Ağız alışkanlığı: (deyiminin anlamı) Sık sık söylendiği için bir sözü ağzından bir anda kaçırma.
 • Ağız aramak: Birisinin gizlemek istediği sanılan bir sorunu, sözü o sorun üzerinde dönüp dolaştırarak sezmeye çalışmak, ağız yoklamak.
 • Ağız değişikliği: Yemeğin çeşidinde değişiklik.
 • Ağız değiştirmek: Önce söylendiğinden başka türlü konuşmak.
 • Ağız eğmek:
  1. Yalvarmak, minnet etmek.
  2. Beğenmemek, küçümsemek, bir kimsenin sözlerini alaylı biçimde tekrarlamak.
 • Ağız kalabalığı: Çabuk söylenen ve birbirini tutmayan, gelişigüzel sözler.
 • Ağız kavafı: Satıcılar gibi, insanı kandırmak için çok söz söyleyen.
 • Ağız kahyası: Birinin adına rastgele söze karışan ya da onun söz söylemesini engelleyen kimse.
 • Ağız tamburası çalmak: Sözle avutmaya çalışmak.
 • Ağız yapmak: Duygularının, düşüncelerini olduğundan başka türlü gösterecek yolda dil kullanmak.
 • Ağza düşmek: Dedikodu konusu olmak.
 • Ağza tat, boğaza feryat: Miktarı pek az olan yenecek şey.
 • Ağızdan ağza: Herkes birbirine söyleyerek.
 • Ağzı açık ayran delisi: Yeni gördüğü her şeye alık alık bakan.
 • Ağzı çiriş çanağına dönmek: Ağzı kuruyup acılaşmak.
 • Ağzı gevşek: Sır tutmaz.
 • Ağzıyla kuş tutsa: Ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalık gösterse...
 • Ağzı kulaklarına varmak: Çok sevinmek.
 • Ağzı laf (lakırdı) yapmak: Bir konuyu etkili bir biçimde anlatacak güçte olmak.
 • Ağzı pek (ağzı sıkı): Sır çıkmaz.
 • Ağzı sulanmak: İmrenmek.
 • Ağzı süt kokmak: Çok genç ve toy olmak.
 • Ağzı teneke kaplı: (teklifsiz konuşmada) Çok sıcak ya da çok acı şeyleri kolaylıkla içebilen ya da yiyebilenler için şaka yollu söylenir.
 • Ağzı torba değil ki büzesin (alemin, herkesin): Dedikodunun önüne geçilemeyeceğini anlatır.
 • Ağzı var, dili yok: Pek sessiz, uysal, yumuşak huylu, kendi halinde bir kimseyi tanımlamak için söylenir.
 • Ağzı yanmak (bir şeyden): Zarar ve kötülük görmek, dersini almak.
 • Ağzına abdestle almak: Bir şeyi saygıyla, değer vererek anmak.
 • Ağzına bir parmak bal çalmak: Birini tatlı sözlerle ya da şöyle böyle bir iyilikle oyalamak.
 • Ağzına bir zeytin verir, altına bir tulum tutar: Yaptığı küçük iyiliklere karşılık büyük çıkar bekler.
 • Ağzına geldiği gibi: Enini sonunu düşünmeden, rastgele, ölçüp biçmeden.
 • Ağzına gem vurmak: Susturmak, söyletmemek.
 • Ağzına taş almış: Söze karışmayıp susanlar için kullanılır.
 • Ağzında bakla ıslanmamak: Hiç sır saklamamak.
 • Ağzından girip burnundan çıkmak: Diller dökerek, kırk dereden su getirerek birini kandırmak.
 • Başına (ensesine) vur, ağzından lokmasını al: Uysal, sessiz ve olaylar karşısında tepki göstermeyen kimseler için söylenir.
 • Ağzının kaytanını çekmek: (argo) Şom ağızlı olmak.
 • Ağzının perhizi yok: Ağzına geleni söyler.


Ağız ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "ağız" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Ağız yerse, yüz utanır: Gereksinimi olmadığı halde, hakkı olmayanı kabul etmek, zor durumda kalmaya neden olur.
 • Ağzı büyük olana kepçe kaşık: Herkese yeteneğine, büyüklüğüne göre iş, sorumluluk.
 • Ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden bellidir: (atasözünün anlamı) Gereği gibi yürümeyen, gerektiği gibi olmayan şeyler hemen belli olur.
 • Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır: Her güler yüze ve tatlı söze kanmamak gerekir.
 • Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır: İnsan, yayılmasını istemediği şeyi söylememeli, söylerse dilden dile dolaşmaya başlar.
( 5 soru/yorum )

5 soru/yorum:


Anonim:
Tşk
17/12/19 18:44
Anonim:
nnnnnnnnnnnnnnnnn
3/2/20 17:29
Anonim:
çok tşk ederim çok yardımcı oldu
3/2/20 17:30
Anonim:
Çok güzel
25/10/21 22:32
Anonim:
Tşk çok yardımçıl oldun

27/11/21 16:13