Dudu nedir? Dudu dilli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (Farsça) Eskiden kadınlara verilen bir unvan: (üst tabakadan olmadıkları için) kendilerine "Hanım" denilmeyen, fakat, yaş ve vakarları icabı sadece isimleri ile de hitap edilemeyen kadınlar olmuştur; bu gibi kadınlara meselâ "Hatice Dudu", "Emine Dudu" denilmiştir. (İstanbul Ank. 1958)
  2. Yaşlı ermeni kadını: "Dudu" eskiden muteber Ermeni ailelerinin kadınları ve kızları için kullanılmıştır. (K. Pamukciyan)
  3. Öğretilen sözleri tekrar edebilen papağan türünden bir kuş, dudu kuşu: "Bu kahvecinin de çok marifetli bir dudu kuşu var. Bu kuş çok güzel konuşur. O kuşu alıp kızın yanına götürebilirsen, kuş kızı konuşturur" demiş. (İlgili cümle kaynağı: M. H. Yavuz)


  • Duduburnu: Tûti denilen ve halk ağzında dudu diye meşhur kuşun gagasının kırmızımtırak sarı renginin adı.
  • Dudu burnu hotoz: Eskiden İstanbul kadınları arasında moda olan bir baş süsleme çeşidi.
  • Dudu dilli: (deyiminin anlamı) Çok konuşkan, tatlı dilli (kadın): Beş yüz atlım olsa lâhurî şallı / Gümüşten reşmeli, kadife çullu / Mevlâm bana verse bir dudu dilli / Sarmaya bir ince bel ver sen bana. (Karacaoğlan)
( 0 soru/yorum )