Elektrik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yüksek voltajlı elektrik enerjisinin atlama yapması
Elektrik Enerjisi
  1. Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketiyle ortaya çıkan enerji biçimi. İlk kez, reçine çubuğunun bir yünlü kumaşa sürtülmesiyle elde edilmiş ve reçinenin ufak kağıt parçalarını kendine çekmesiyle ortaya çıkmıştır.
  2. Elektrik lambası; elektrik akımı.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Elektrik alanı: (fizik) Elektrik yüklü bir parçacığın, elektrik yüklü bir başka parçacıkla karşılıklı etkime de bulunduğu uzay bölgesi.
  • Elektrik çarpması: Bir canlının aşırı elektrik akımı etkisiyle sarsılması.
  • Elektrik sabiti: Uzay boşluğunun mutlak geçirgenliğine verilen ad. Değeri 8,854187817 x 10-12 farad / metredir. Simgesi E0. → Geçirgenlik
  • Elektrik santralı: (teknik) Akarsuların önüne set çekilip biriktirilen suyun potansiyel enerjisinden ya da atom enerjisinden vb. yararlanılarak uygun tekniklerle elektrik üretilen yer.
  • Elektrik sayacı: Harcanan elektrik enerjisini kilovat/saat olarak gösteren sayaç.
  • Elektriğe göçüm (yönelim): (biyoloji) Elektrik akımının hayvanlarda neden olduğu zorunlu yönelme tepkesi.
( 0 soru/yorum )